Αγαπητοί συνάδελφοι

Σε συνέχεια της από 17/03/2020 επιστολής – επικοινωνίας μας και επειδή
γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων, σχολίων και επισημάνσεων σχετικά με τις
λειτουργίες των Δικαστικών υπηρεσιών μετά την ισχύ του άρθρου τρίτου της
υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-003-2020 Κ.Υ.Α, προς υποβοήθηση του έργου
των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών αλλά και την αρτιότερη
προστασία της δημόσιας υγείας (εργαζομένων και παριστάμενων προσώπων),
ιδίως στις ποινικές δίκες, όπως αυτές ορίζονται με την ανωτέρω Κ.Υ.Α.
και θέλοντας  να μοιραστούμε μαζί σας, όσα μαθαίνουμε, ότι εφαρμόζονται
σε διάφορα δικαστήρια της Χώρας, σας ενημερώνουμε ότι σε κάποιες
υπηρεσίες λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Α) Επειδή ο συνωστισμός ειδικά σε αίθουσες πλημμελώς αεριζόμενες αυξάνει
τον κίνδυνο μετάδοσης και εξάπλωσης του Κορωνοιού – COVID-19, η εκδίκαση
των αυτοφώρων υποθέσεων λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές αίθουσες ή και
κτίρια, που απέχουν αρκετά μεταξύ τους ούτως ώστε τα πρόσωπα που
αναμένουν την εκδίκαση των υποθέσεων τους (διάδικοι, δικηγόροι,
διερμηνείς, μάρτυρες αστυνομικοί), να μην συνωστίζονται σε ένα κοινό
χώρο. Κατά τον χρόνο αναμονής της εκδίκασης οι κρατούμενοι φυλάσσονται
σε χώρο παρακείμενο της αίθουσας συνεδρίασης και προσέρχονται ανά
υπόθεση. Έτσι η αίθουσα συνεδρίασης παραμένει διαρκώς με το ελάχιστο
δυνατό κοινό. Επίσης ίδια λύση δίνεται και στα ακροατήρια ΜΟΔ, ΜΟΕ  και
Τριμελών Εφετείων Κακουργημάτων.

Β)  Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων οι συνάδελφοι εφαρμόζουν τις
διατάξεις περί προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας [ σχετ. ΑΠ
1413/2010 με παραπομπή στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και άρθρο 329 παρ. 3
ΚΠΔ ] δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας κατά την κρίση τους καθορίζουν
τον αριθμό των εισερχομένων και την θέση τους ( σε μεγάλες αποστάσεις)
παρακολούθησης της δίκης.

Γ) Οι Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες επισημαίνουν στα
Αστυνομικά όργανα που φυλάσσουν τους χώρους, να τηρούν αυστηρά τις
πράξεις που έχουν εκδώσει ως προς την είσοδο του κοινού σε αυτά και να
συνεννοούνται είτε μαζί τους είτε με τον Εισαγγελέα υπηρεσίας ή ποινικής
δίωξης ή τον Ανακριτή για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως να ανακύψει.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και υγεία στο έργο των συναδέλφων που εξ
ανάγκης καλούνται σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες να εκτελούν τα
καθήκοντα τους και συνεχίζουμε να κρατάμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με
τα μέλη της ΕΕΕ και τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την ασφαλέστερη για
τους εργαζόμενους και το κοινό  λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Άννα Ζαίρη

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου