Αριθμ. Πρωτ.: 138 – 4/6/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   Εξ αφορμής δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία Δικηγορικός Σύλλογος ζητάει την απομάκρυνση  Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, διότι, με εσφαλμένη κατά την κρίση του αιτιολογία, απέρριψε ως αβάσιμη έγκληση για αδικήματα που στρέφονταν κατά  μελών του, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει τα εξής:

   Είναι προφανές ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού  λειτουργού απειλείται, οσάκις γίνεται αποδέκτης κακόπιστης κριτικής, που συχνά στοχεύει στη φίμωση της ανεξάρτητης κρίσης του, με αντίκτυπο στην δικανική ανεξαρτησία του συνόλου  των συναδέλφων.

   Τυχόν παραινέσεις για πάσης φύσεως απομακρύνσεις, διώξεις ή  δημόσιες  δηλώσεις  με προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμούς ένεκα ασυμφωνίας προς την ουσιαστική τους κρίση επί εκκρεμών υποθέσεων, από όπου και αν προέρχονται,  συνιστούν εξωθεσμικές  εκδηλώσεις που δεν προάγουν το νομικό μας πολιτισμό.

   Συνιστώντας αυτοσυγκράτηση, υπενθυμίζουμε πως  είναι ευπρόσδεκτη η καλόπιστη κριτική απέναντι σε κάθε είδους δικαιοδοτική κρίση, όμως ο μοναδικός  προσήκων τρόπος επανεξέτασης και ανατροπής της είναι η άσκηση των κατά νόμο ένδικων μέσων ή βοηθημάτων. 

Στιγμιότυπο 2020-03-03, 4.21.39 μ.μ.