Αριθμ. Πρωτ. 96 -25/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου, σωφρονιστικού υπαλλήλου, με τις  οποίες στρέφεται με ανοίκειες εκφράσεις σε βάρος εισαγγελικού και δικαστικού λειτουργού  για μη επιτυχή για τον εντολέα του έκβαση, εκκρεμούσας στο στάδιο της κυρίας  ανάκρισης,  υπόθεσης,  η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει ότι  προσωπικές αιχμές και χαρακτηρισμοί, οφειλόμενοι σε δυσαρέσκεια από την ουσιαστική τους κρίση, από όπου και αν προέρχονται,  συνιστούν εξωθεσμικές  εκδηλώσεις που δεν προάγουν το νομικό μας πολιτισμό. Συνιστώντας αυτοσυγκράτηση, υπενθυμίζουμε πως  είναι ευπρόσδεκτη η καλόπιστη κριτική σε κάθε είδους δικαιοδοτική κρίση, όμως ο μοναδικός  προσήκων τρόπος επανεξέτασης και ανατροπής της είναι η άσκηση των κατά νόμο ένδικων μέσων ή βοηθημάτων.