Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή τη μη προσέλευση του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Α.Π. στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τα σχόλια που επακολούθησαν από μερίδα πολιτικών, δηλώνει τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι συνειδητά και μεθοδικά επιχειρείται τα τελευταία χρόνια η υποβάθμιση της Δικαιοσύνης έναντι των άλλων Συνταγματικών Εξουσιών του Κράτους.

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε δικαστικού λειτουργού, πολύ δε περισσότερο του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν διαπιστώνει προσπάθειες υποβάθμισης ή χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, από όπου και αν αυτές προέρχονται, να ερμηνεύει και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις με γνώμονα τη συνταγματική νομιμότητα και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

 Η  διάταξη του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως είναι διατυπωμένη,  δεν είναι συμβατή  με την συνταγματική  αρχή της διακρίσεως των εξουσιών (άρθρο 26 §1 του Συντάγματος). Οι τρεις συντεταγμένες εξουσίες είναι ανεξάρτητες και ισότιμες.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο διάλογος μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων λειτουργιών και ειδικότερα ο διάλογος μεταξύ εκπροσώπων της νομοθετικής και της δικαστικής λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, πρέπει όμως να στηρίζεται στο σεβασμό της διάκρισης των εξουσιών. Ο ειλικρινής διάλογος, όπως άλλωστε τονίζεται και στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο για την θεσμική συνεργασία Νομοθετικής και Δικαστικής εξουσίας.

         Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών