64 – 27/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

     H Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ενόψει της αιφνιδιαστικής κατάθεσης τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»  που ανακατανέμει τις θέσεις των δικαστικών λειτουργών του δεύτερου βαθμού, αυξάνοντας εκείνες των προέδρων εφετών  με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των εφετών αφενός μεν, διαπιστώνει ότι η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνει τους εισαγγελείς κι αντεισαγγελείς εφετών, με αποτέλεσμα να εγείρονται θέματα ισότητας μεταξύ των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, αφετέρου δε, διαταράσσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη υπηρεσιακή ευρυθμία και ισορροπία στη Δικαιοσύνη.

    Υπογραμμίζει εκ νέου ότι η πραγματική επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης με την εφαρμογή των νέων Κωδίκων θα επέλθει μόνο με την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, και προτείνει να αποσυρθεί άμεσα η ανωτέρω τροπολογία και μέσα από την αναγκαία διαβούλευση του Υπουργείου με τις Δικαστικές Ενώσεις να προκύψει το ακριβές μέτρο της αύξησης των θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών και των δύο βαθμών που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της δικαιοσύνης.
b4c98372-f57d-4d0d-aeef-e01cc448ea21