Αγαπητοί συνάδελφοι, 
      Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την έκθεση πεπραγμένων του για το έτος 2017, στην οποία παρουσιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητά του από δικαιοδοτική, θεσμική και διοικητική πλευρά. 
      Αντίτυπα της έκθεσης αυτής είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Ένωσής μας. Επίσης, μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστότοπο του Δικαστηρίου. 
(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo27000/el/).

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών