Αριθ. Πρωτ. 99/19-4-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

    Όπως γνωρίζετε με το υπ’ αριθ. 86/24-2-2017 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, μέλη της οποίας μεταξύ άλλων είναι οι Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Όλγα Σμυρλή, Εισαγγελέας Εφετών και Σπυρίδων Παππάς ,Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

    Σας ενημερώνουμε ότι η νομοπαρασκευαστική επιτροπή ήδη επεξεργάζεται το άρθρο 55 του ως άνω Κώδικα και μέχρι τέλος Ιουλίου οφείλει να περατώσει το έργο της.

   Επειδή κρίνουμε ότι οι τεκμηριωμένες σκέψεις και αιτιολογημένες προτάσεις  σας θα συμβάλλουν ουσιωδώς στο υπό κατάρτιση νομοθέτημα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε έγκαιρα τις απόψεις σας.  

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

      

  Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών