Αριθμ. Πρωτ. 67 – 6/7/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι, 

      ———

    Η  Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος προέβη στην αναβάθμιση και στο  σχεδιασμό νέας ιστοσελίδας. Μέσω της νέας, σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης, η ιστοσελίδα www.enosieisaggeleon.gr, έχει τοποθετηθεί σε νέο πλαίσιο λειτουργίας, με βασικές ενότητες  : 1. Η Ένωση, 2. Επίκαιρα Θέματα, 3. Εκδηλώσεις, 4. Εφημερίδα: «Εισαγγελικός Λόγος», 5. Ομιλίες/Εισηγήσεις.

    Η απλότητα και η λειτουργικότητα στην καθημερινή χρήση χαρακτηρίζουν όλες τις ενότητες της νέας ιστοσελίδας, με έμφαση στη διευκόλυνση του χρήστη-επισκέπτη της, κατά την έρευνα και την πλοήγηση.

  Η  Ε.Ε.Ε. διατηρεί  επίσης επίσημη σελίδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook,  ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε κανάλι στο Youtube, όπου έχει ήδη  αναρτηθεί το βίντεο της διαδικτυακής επιστημονικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στις 10/6/2021 με θέμα: «Ειδικά ζητήματα του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και   θα αναρτώνται και όλες οι προσεχείς  εκδηλώσεις.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές του  προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των παροχών προς τα μέλη της.