Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

    Η καίρια παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη νομοθετική διαδικασία με προτάσεις, κριτική και ενέργειες που αποβλέπουν στην υιοθέτηση ποιοτικής νομοθεσίας, σύμφωνης με τη συστηματική άρθρωση του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού Δικαίου, αποτελεί έναν από τους στόχους που η ΕΕΕ ανέκαθεν περιέλαβε στις προτεραιότητές της.

    Για το λόγο τούτο, σας καλούμε να απευθύνεστε και αποστέλλετε στη Γραμματεία της Ένωσής μας (i) τυχόν προτάσεις σας που μπορούν να αναδειχτούν περαιτέρω εκ μέρους μας προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία, (ii) παρατηρήσεις σας για δυσλειτουργίες ή αστοχίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου που κρίνετε ότι είναι σκόπιμο να επισημανθούν να αρθούν, καθώς και (iii) σχόλια και προβληματισμούς σας σχετικά με το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και τη λειτουργία του, ώστε και αυτά –αφού εξεταστεί ο πρόσφορος τρόπος μορφοποίησής τους σε προτάσεις προς υλοποίηση- να προβληθούν περαιτέρω, προς το σκοπό της βελτίωσης της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των συνθηκών υπό τις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο λειτούργημά μας.

    Μια πρώτη αφορμή δίδεται ήδη από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενέχυρο-ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα σε βάρος του Δημοσίου κ.λπ.», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε την 11-4-2013. Εν τούτοις, και πέρα από την αφορμή αυτή, η ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας θα είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη.

                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                 Ο Πρόεδρος                                 O Γεν. Γραμματέας

  Ρούσσος-Εμμανουήλ  Παπαδάκης           Δημήτριος Ζημιανίτης

    Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου           Εισαγγελέας Πρωτοδικών