Επειδή κατά καιρούς ζητείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποδείξουμε μέλη μας, προκειμένου να μετάσχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ. με επιστημονικό αντικείμενο, παρακαλούμε όπως -όσοι εκ των κ.κ. συναδέλφων επιθυμούν- να το γνωρίσουν στην Ένωση, παρέχοντας επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, άλλα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες που έχουν αναλάβει, τυχόν συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, επιτροπές, διεθνείς και μη οργανισμούς κ.λπ.

                           Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                 Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης                 Δημήτριος Ζημιανίτης

  Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου                 Εισαγγελέας Πρωτοδικών