Αθήνα, 13/12/2007

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μας, θα διεξαχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή 2 Μαρτίου 2008 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο τριάντα ευρώ (30) που θα πρέπει να κατατεθεί – σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του καταστατικού – μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη. Η δήλωση υποψηφιότητας μπορεί και να αποσταλεί και με FAX στο 210 8254211.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών