Ανακοίνωση για τις παιδικές κατασκηνώσεις στην Αττική και τη Χαλκιδική