ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να δημοσιευθούν οι διατάξεις που εξέδωσαν (κατ’ άρθρο 43 και 47 ΚΠΔ) ή τα βουλεύματα που εκδόθηκαν κατόπιν πρότασής τους (ουσίας ή και παρεμπίπτοντα) στην ιστοσελίδα LAWNET, να τα προσκομίζουν σε αντίγραφα στα γραφεία της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά (e-mail) στην δ/νση : eisag@otenet.gr , ώστε να γίνει δυνατή και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ένωσής μας από τη LAWNET, όπως  σας ενημερώσαμε με την από 20-9-2010 ανακοίνωσή μας.

 

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.