Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε προς τον   Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χ. Αθανασίου την παρακάτω επιστολή :
———–

Περιήλθε σε γνώση μας κείμενο που φέρεται να έχει επεξεργασθεί ατύπως επιτροπή για λογαριασμό του Υπουργείου σας, με προτάσεις περί κατάργησης των στρατιωτικών δικαστηρίων, ανάθεσης της εκδίκασης των οικείων διαφορών στα τακτικά ποινικά δικαστήρια και ένταξης των στρατιωτικών δικαστών στην επετηρίδα των Εισαγγελέων.
Εάν τα πιο πάνω είναι βάσιμα, εκφράζουμε την έκπληξη και τη δυσφορία μας για τη παράλειψη οιασδήποτε ενημέρωσής μας εκ μέρους του Υπουργείου σας, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση, υλοποιούμενη, επιφέρει πλείστες, μείζονος χαρακτήρα αλλαγές επί τα χείρω στην υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων μας εισαγγελέων, εκ πρώτης εμφανίζει δε  συνταγματικής υφής προβληματικά σημεία.
Αληθούς υποτιθέμενης της πρόθεσης του Υπουργείου σας να εξετάσει την υλοποίηση της εν λόγω πρότασης, εκφράζουμε ήδη τις ζωηρές επιφυλάξεις μας, εξικνούμενες μέχρι του σημείου άρνησης του Κλάδου μας να αποδεχτεί τέτοιες ενέργειες ερήμην μας, χωρίς να κληθούμε να εκφράσουμε προηγουμένως τις απόψεις μας ως άμεσα θιγόμενοι (αναφέρουμε ενδεικτικά ότι υλοποιούμενη τέτοια πρόταση θα σημάνει οριστική καθήλωση της επετηρίδας των εισαγγελέων, θα αποκλείσει την ανανέωση του Κλάδου με την είσοδο νέων συναδέλφων, θα καταστήσει χωρίς αντικείμενο επί σειρά ετών τη σχετική κατεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κ.λπ.).
Με τη βεβαιότητα, προερχόμενη από τη μέχρι τούδε συνεργασία μας, ότι επιθυμείτε την επεξεργασία μιας λύσης από κοινού με την Ένωσή μας, ώστε να είναι αυτή συνταγματικά ανεκτή, υπηρεσιακά επωφελής, λειτουργικά πρόσφορη και αποδεκτή από τους συναδέλφους μας, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας για τις προθέσεις και τις ενέργειες του Υπουργείου σας επί του ζητήματος.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                                Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών