Αθήνα, 29/10/2007

Αναφορικά με τη διεξαγωγή προκαταρκτικής πειθαρχικής εξετάσεως σε βάρος δικαστών – μελών του δ.σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξαιτίας απόψεων και κριτικής που εξέφρασαν και δημοσίως, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ( Ε.Ε.Ε. ), επισημαίνει τ’ ακόλουθα:

Είναι η πρώτη φορά από το έτος 1962 κατά την οποία η εκ μέρους δικαστικών λειτουργών δημόσια έκφραση απόψεων και κριτικής για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθίσταται αντικείμενο έρευνας πειθαρχικού ελέγχου.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα ( άρθρα 5,14,23 ), αλλά και τον Οργανισμό των Δικαστηρίων ( άρθρο 91 παρ.5 ) η δημόσια έκφραση γνώμης και κριτικής, όταν μάλιστα γίνεται στα πλαίσια συνδικαλιστικής δραστηριότητας, δεν μπορεί ν’ αποτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα για τους δικαστικούς λειτουργούς.
Κατά συνέπεια, ακόμη και όταν υπάρχει πρόδηλη διαφωνία για την ορθότητα και το ύφος εκφοράς των απόψεων που διατυπώνονται δημοσίως από δικαστικούς λειτουργούς, η αναγωγή των απόψεων αυτών σε πειθαρχικό αδίκημα είναι ανεπίτρεπτη και νομικά απολύτως εσφαλμένη.
Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη προκαταρκτική διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου θα ολοκληρωθεί σύντομα και ευελπιστούμε ότι η κατάληξή της θα καταδείξει με τρόπο απόλυτο ότι και στους δικαστικούς λειτουργούς η ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα έκφρασης και διάδοσης των ιδεών αποτελούν αρχές απαραβίαστες.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών