Αθήνα, 23/06/2008

Αναφορικά με τις μελετώμενες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετικές μεταβολές του τρόπου ανάδειξης των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει τ’ ακόλουθα:

Η Ένωσή μας είναι απολύτως αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο κατάργησης ή αλλοίωσης των εκλογών για την ανάδειξη των διοικήσεων των μεγάλων εισαγγελιών και δικαστηρίων και στον διορισμό αυτών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Θεωρούμε ότι ο θεσμός του αυτοδιοίκητου και ειδικά η εκλογή των διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών από τους υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοτέλεια και τη λειτουργική τους ανεξαρτησία. Κατά συνέπεια κάθε προσπάθεια κατάργησης του θεσμού προσβάλλει αυτήν ακριβώς την αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε κάθε αρμόδιο ότι η Ένωσή μας θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο τρόπο σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης του θεσμού.

Για ανάλογους λόγους, εξάλλου, είμαστε απολύτως αντίθετοι στην παράταση της θητείας των ήδη υφιστάμενων (εκλεγμένων) διοικήσεων των μεγάλων δικαστηρίων και εισαγγελιών. Μια τέτοια ρύθμιση θα αλλοίωνε τον δημοκρατικό χαρακτήρα του θεσμού, θα παραβίαζε την εκπεφρασμένη βούληση των εκλογέων δικαστικών λειτουργών (οι οποίοι εξέλεξαν τους διευθύνοντες για θητεία δύο ετών) και θα προσέβαλε και τους ίδιους τους εκλεγμένους διευθύνοντες, αφού θα τους στερούσε τον δημοκρατικά νομιμοποιημένο λόγο ανάδειξης τους στις θέσεις που κατέχουν.

Αντίθετα θεωρούμε αναγκαία την άρση των περιορισμών του αυτοδιοίκητου με την κατάργηση όλων των κωλυμάτων εκλογής που τέθηκαν με το νόμο 3388/2005, και ιδίως την κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που απαγορεύει στα τακτικά ή τα αναπληρωματικά μέλη διοικητικών συμβουλίων δικαστικών ενώσεων να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και η εναρμόνισή του με το Σύνταγμα.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών