Αθήνα, 02/04/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή τη διεξαγωγή πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του Προέδρου της Ενώσεως, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

H ελευθερία του λόγου και η άσκηση κριτικής αποτελούν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα και άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Εμμένουμε στις από 15-6-2006 και 26-3-2008 αποφάσεις – ανακοινώσεις μας ότι κατά καιρούς και σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχουν προκαλέσει απορίες και προβληματισμούς στους δικαστικούς λειτουργούς, με συνέπεια τη δημιουργία αισθημάτων πικρίας και απογοήτευσης.
Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια την προσπάθεια για ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Δικαστικής Εξουσίας, με την θέσπιση και εφαρμογή ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών, όπως άλλωστε επιτάσσει το καταστατικό μας.
Δηλώνουμε, τέλος, συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι στον Πρόεδρο της Ενώσεως στην προσπάθεια για αναβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών