Αθήνα, 05/11/2007

Αναφορικά με την υπό ψήφιση διάταξη του άρθρου 1 του νομοσχεδίου («ρυθμίσεις θεμάτων ανεξάρτητων αρχών…») του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ότι τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών δεν ευθύνονται, ούτε διώκονται για πράξεις που διενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) επισημαίνει τ’ ακόλουθα.

Η συγκεκριμένη υπό ψήφιση διάταξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων διατάξεων, με τις οποίες καθιερώνονται ουσιώδη κωλύματα στον άμεσο δικαστικό – ποινικό έλεγχο ορισμένων λειτουργών του Κράτους (υπουργών, βουλευτών, επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης κ.α.) για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στον κύκλο των καθηκόντων τους.

Όλες οι διατάξεις αυτές αποτελούν παράγωγα μιας διαρκώς εντεινόμενης αντίληψης ότι ορισμένοι (όλο και περισσότεροι) λειτουργοί ή επικεφαλής διοικητικών αρχών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πρέπει να βρίσκονται στο απυρόβλητο του δικαστικού ελέγχου για πράξεις ή παραλείψεις τους.

Εκφράζουμε την πλήρη και κατηγορηματική διαφωνία μας για την αντίληψη αυτή, που – εκτός των άλλων – μαρτυρεί έλλειψη εμπιστοσύνης στη λειτουργία της δικαιοσύνης της χώρας μας και τους δικαστικούς λειτουργούς που την υπηρετούν.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπό ψήφιση διάταξη υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες συμβατότητας με τη θεμελιώδη συνταγματική διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών