Αγαπητοί συνάδελφοι,

———
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας (www.enosieisaggeleon.gr) και στο πεδίο «Εφημερίδα», έχουν αναρτηθεί μετά από επεξεργασία όλα τα διαθέσιμα Φύλλα της Εφημερίδας μαςΕισαγγελικός Λόγος») -58 τον αριθμό- από του έτους 1985 μέχρι και το τρέχον έτος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ έκρινε ότι, με τον τρόπο αυτό, αφ’ενός διατηρείται για το μέλλον ένα σημαντικό μέρος της «ιστορίας» του Κλάδου μας, καθώς μέσω της Εφημερίδας μας δόθηκε η ευκαιρία στους συναδέλφους να εκφραστούν δημόσια τα τελευταία 30 έτη, αφ’ ετέρου δε, το σημαντικό αυτό αρχείο τίθεται πλέον με ευκολία –χάριν στις νέες τεχνολογίες- στη διάθεση όλων των συναδέλφων και, ιδίως, των νεώτερων.
Καλούμε τους συναδέλφους να ανατρέξουν στο ηλεκτρονικό αρχείο της Εφημερίδας μας. Θα σχηματίσουν, θεωρούμε, μια εναργή εικόνα για την πορεία του Κλάδου, τις αρχές που μας συνέχουν και το ήθος που αποτέλεσε το διακρίνον στοιχείο για τους εισαγγελείς.

                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                            Ο Πρόεδρος                        O Γεν. Γραμματέας

               Κωνσταντίνος Τζαβέλλας            Δημήτριος Ζημιανίτης
                Αντεισαγγελέας Εφετών          Εισαγγελέας Πρωτοδικών