Το Δ.Σ. της  ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει για τα εξής:
Με το άρθρο 75 του Ν 3994/25-7-2011  οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών αυξήθηκαν κατά τρεις (3) ενώ οι αντίστοιχες των  Αντεισαγγελέων Εφετών κατά επτά (7)  με ισάριθμη όμως μείωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό θεσμό. Η ανωτέρω ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάθε άλλο συμβάλλει στην επιτάχυνση της ποινικής δικαιοσύνης , ενώ επιβαρύνει υπέρμετρα τους εισαγγελικούς λειτουργούς του Α΄ βαθμού.
Ενόψει αυτής της απρόσμενης εξέλιξης  αποστείλαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης το με αριθμ. πρωτ. 71/1-8-2011    έγγραφό μας που το περιεχόμενο του έχει ως εξής:
« Κύριε  Υπουργέ,  Με το άρθρο 75 του Ν 3994/25-7-2011 οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών αυξήθηκαν κατά τρεις (3) ενώ οι αντίστοιχες των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά επτά (7) με ισάριθμη όμως μείωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό θεσμό. Η ανωτέρω ρύθμιση ενώ επιχειρεί να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των νέων Εφετείων με τη σχετική αύξηση των οργανικών θέσεων ,επιδεινώνει τον εργασιακό φόρτο των εισαγγελικών λειτουργών αφού μειώνεται  ο αριθμός των οργανικών θέσεων τους με συνέπεια  ο στόχος για επιτάχυνση  στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης να μην επιτυγχάνεται. Τούτο καθίσταται εναργέστερο από το γεγονός ότι με τις ρυθμίσεις του Ν. 3904/2010  το δικαιοδοτικό έργο των εισαγγελέων του Α΄ βαθμού διογκώθηκε σε όλο το φάσμα της ποινικής  διαδικασίας.
Ενόψει των ανωτέρω ζητάμε την  αποκατάσταση της διαταραχθείσας αναλογίας μεταξύ εισαγγελικών λειτουργών Α΄ και βαθμού με την κατάργηση της ανωτέρω  ρύθμισης με την οποία μειώνεται αναλογικά ο  αριθμός των οργανικών θέσεων στον Α΄ βαθμό ».
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι  σας διαβεβαιώνουμε, ότι το Δ. Σ της Ε.Ε.Ε. θα πράξει οτιδήποτε απαιτείται  όχι μόνο για να  καταργηθεί η σχετική ρύθμιση που προβλέπει μείωση των θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, αλλά και για να υπάρξει  και σχετική  αύξηση των εισαγγελέων του Α΄ βαθμού , όπως άλλωστε είχαμε ζητήσει και με το υπ αριθμ. πρωτ. 196/27-12-2010  έγγραφό μας.

                        Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών της περιφερείας παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν σ’ αυτές.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                 Ο Πρόεδρος                                 Η  Γενική Γραμματέας
και α.α.

Παναγιώτης  Μπρακουμάτσος                   Ευθυμία Σωτηροπούλου
Αντεισαγγελέας Εφετών                     Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών