Αγαπητοί συνάδελφοι,

       Με το με αριθμ. 196/27-12-2011   έγγραφό μας ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων κατά 37 ( 25 στον Α΄ βαθμό και 12 στο Β΄).

       ΄Ηδη με νεώτερο έγγραφό μας ζητήσαμε και επίσημα συνάντηση  μαζί  του  προκειμένου  να  επισημάνουμε,  ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι απόλυτα αναγκαία λόγω: α) της   λειτουργίας των νέων Εφετείων, β) της δημιουργίας θέσεων Οικονομικών Εισαγγελέων και γ) της συμμετοχής εισαγγελικών λειτουργών στο γνωμοδοτικό συμβούλιο που προβλέπει το νομοσχέδιο περί ευθύνης Υπουργών. H κάλυψη των θέσεων αυτών πρέπει να γίνει με νέες οργανικές θέσεις  και όχι με αποσπάσεις , οι οποίες δεν  συμβάλλουν ούτε στην επιτάχυνση της ποινικής δίκης ούτε  στην ομαλή λειτουργία των νέων δικαστηρίων.

       Κυρίες  και Κύριοι συνάδελφοι, το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε. σας διαβεβαιώνει, ότι   θα κάνει οτιδήποτε θεσμικά δυνατό   για τη καλύτερη λειτουργία των Εισαγγελιών τόσο με τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, όσο για  και τη βελτίωση των υποδομών.

         Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών