Ψήφισμα της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 27η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του ΔΣΑ την 6η Νοεμβρίου 2011.

                           ΟΜΟΦΩΝΑ

          1) Η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί σταθερή απαίτηση της ΄Ενωσης Εισαγγελέων και γι’ αυτό

        ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

      2)Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

      3)Υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

      4)Να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 8 του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) , το οποίο αφορά στις προαγωγές και να ξεκινήσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος για όλα τα υπόλοιπα θέματα (του νομοσχεδίου).

      5) Να διατηρηθεί το ισχύον μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, ως ειδικό μισθολόγιο χωρίς περαιτέρω περικοπές.

      6)Να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους δικαστικούς υπαλλήλους, ενόψει των μεγάλων αναγκών που έχουν ανακύψει στα πλαίσια της επιτάχυνσης των δικών.

      7)Να ιδρυθεί ασφαλιστικός φορέας κρατικών λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο ΙΚΑ.

       Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον χώρο της δικαιοσύνης και σε περίπτωση που από την Πολιτεία ληφθούν αποφάσεις που θίγουν το κύρος και την λειτουργία της δικαιοσύνης να προβεί σε συνεννόηση  με τις λοιπές Ενώσεις στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση του κύρους και της θεσμικής ακεραιότητας του κλάδου. Σε περίπτωση δε που κριθεί αναγκαίο, να λάβει απόφαση για την διακοπή των συνεδριάσεων ή τη σύγκληση έκτακτής Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων.

       Αποφασίζει την αναστολή κάθε κινητοποίησης ενόψει των περιστάσεων που διέρχεται η χώρα.

        Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελέυσεως

             Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Το Ψήφισμα της 26ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. την 28η Νοεμβρίου 2010.

                                ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα:

       Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

       Υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

       Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.

       ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης: Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και την επιλογή του τελευταίου από τον Εισαγγελικό κλάδο.

       Καθιέρωση  σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.

      Επανεξέταση της διάταξης περί ιεραρχικής εξάρτησης μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών.

      Δηλώνουμε ότι οιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ή θεσμική υποβάθμισή μας, θα προσκρούσει στην καθολική και νόμιμη αντίδρασή μας.

         ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την υποστήριξη και υλοποίηση όλων των παραπάνω αιτημάτων μας, για τον καθορισμό του είδους του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

           Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως

               Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

          Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης  Μπρακουμάτσος

 Αντεισαγγελέας Εφετών

     Η Γεν.Γραμματέας

      Ελένη Σκεπαρνιά

 Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα 25ης Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 25η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. την 29η Νοεμβρίου 2009.

                                ΟΜΟΦΩΝΑ

       ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα:

       Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

       Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

       Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.

       ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης: Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και την επιλογή του τελευταίου από τον Εισαγγελικό κλάδο.

       Καθιέρωση  σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.

        Κατάργηση της αναχρονιστικής διάταξης περί ιεραρχικής εξάρτησης μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών. Η διάταξη αυτή είναι πλέον ασύμβατη με το ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο σύγχρονος εισαγγελέας (ανεξαρτήτως βαθμού) ως ισόβιος δικαστικός λειτουργός.

         Επαναφορά του θεσμού του αυτοδιοίκητου των μεγάλων εισαγγελιών και δικαστηρίων της χώρας, με τις αναγκαίες βελτιώσεις για την αποφυγή δυσλειτουργικών φαινομένων του παρελθόντος.

         Η ανάθεση των μείζονος κοινωνικής ή πολιτικής σημασίας υποθέσεων στους εισαγγελείς και ανακριτές των περιφερειών των δικαστηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά να γίνεται κατόπιν κληρώσεως.

       ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.

       ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την υποστήριξη και υλοποίηση όλων των παραπάνω αιτημάτων μας, για τον καθορισμό του είδους του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

     Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως

        Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας

Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Ψήφισμα E.E.E.

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Κτίριο 16 Γραφείο 204
Τηλ.2108222548 Fax 2108254211
Email:eisag@otenet.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 24η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του ΔΣΑ την 7η Δεκεμβρίου 2008.
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα:
Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
¶μεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού.
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και την επιλογή του τελευταίου αποκλειστικά από τον Εισαγγελικό κλάδο.
Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικών λειτουργών, Ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και Δικαίωμα προσφυγής των υπό κρίση δικαστικών λειτουργών.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΑΙΑ επίσης, τη λήψη μέτρων για διαφάνεια και εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους και προτείνουμε:
1. Πλήρη διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του Κράτους και κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου γι’ αυτούς.
2. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης («πόθεν έσχες») όλων των περιουσιακών τους στοιχείων.
3. ¶μεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που διαπιστώνεται ότι τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημεύονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την υλοποίηση όλων των παραπάνω αιτημάτων μας, για τον καθορισμό του είδους του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελέυσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ.Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα Ένωσης Εισαγγελέων

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 23η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσής μας, στην αίθουσα τελετών του Δ. Σ. Α. την 2η Δεκεμβρίου 2007:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχόμενου των σπουδών, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμόρφωσης και ανάδειξης νέων εισαγγελικών λειτουργών.
Άμεση καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος και αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
Θέσπιση γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους του εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίες).
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την συμπαράσταση, την στήριξη και την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των δικηγόρων της χώρας για διατήρηση της αυτοτέλειας και αυτάρκειας του Ταμείου Νομικών.
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ αναγκαία την πραγματοποίηση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε. Ε. Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαταθία Καπαγιαννάκη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα Ένωσης Εισαγγελέων

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας, στην αίθουσα τελετών του Δ. Σ. Α. την 3η Δεκεμβρίου 2006:

ΟΜΟΦΩΝΑ
Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ώστε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προέρχεται αποκλειστικά από τον εισαγγελικό κλάδο, καθώς και την καθιέρωση βαθμού «Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Α.Π.» αντίστοιχο με αυτόν του Αντιπροέδρου.

ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων στις Εισαγγελίες του πρώτου βαθμού
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχόμενου των σπουδών, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμόρφωσης και ανάδειξης νέων εισαγγελικών λειτουργών.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος και αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
Θέσπιση γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε να ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Σεβασμό και υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, που αποκαθιστούν την ισότητα και την ισονομία στις απολαβές των δικαστικών λειτουργών με άλλους φορείς κρατικών εξουσιών.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους του εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίες).
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ αναγκαία την πραγματοποίηση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε. Ε. Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευαταθία Καπαγιαννάκη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα Ένωσης Εισαγγελέων

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, στην αίθουσα τελετών του Δ.Σ.Α. την 4η Δεκεμβρίου 2005:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ τη σταθερή μας θέση για ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εκκαθάριση κάθε υποθέσεως διαφθοράς στο χώρο της Δικαιοσύνης, καθώς και για παραδειγματική τιμωρία, εκείνων που θα κριθούν ένοχοι.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την έντονη διαμαρτυρία μας για όλους εκείνους που με πρόσχημα τα συγκεκριμένα απαράδεκτα- περιορισμένου αριθμού-κρούσματα διαφθοράς, δημιουργούν την απατηλή εντύπωση ότι πρόκειται για γενικευμένο φαινόμενο στο χώρο της Δικαιοσύνης. Η εικόνα αδικεί κατάφωρα τη συντριπτική πλειονότητα των Εισαγγελέων και δικαστών της χώρας, που με ποιότητα, ήθος και υπέρμετρο κόπο εκτελούν τα καθήκοντά τους.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους αρμόδιους θεσμικού ς φορείς του κράτους να διαλέξουν το κλίμα ηρεμίας και νηφαλιότητας στις τάξεις των δικαστικών λειτουργών που κινδυνεύει να διαταραχθεί από τις ανεπίτρεπτες γενικεύσεις και εκδηλώσεις ευτελισμού του Θεσμού της Δικαιοσύνης.

ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία και μόνιμη αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Ίδρυση και λειτουργία δικαστικής αστυνομίας σε όλες τις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχομένου των σπουδών.
Άρση κάθε περιορισμού στο θεσμό του αυτοδιοίκητου των Εισαγγελέων και δικαστηρίων και κατάργηση των πρόσφατων ρυθμίσεων που παραβιάζουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της συγκρότησης σωματείων και της ακώλυτης λειτουργίας του συνδικαλισμού.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου -που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος- καθώς και αναγνώριση ως συντάξιμων όλων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
Θέσπιση νέου γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, που ν’ ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους τους εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίδες).
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Μουζακίτης, Αντιεισαγγελέας Εφετών

Ψήφισμα Ένωσης Εισαγγελέων

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 20ή Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, στην αίθουσα τελετών του Δ. Σ. Α. την 12η Δεκεμβρίου 2004:

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.
Μείωση της έκτασης της προδικασίας της ποινικής δίκης και διεύρυνση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα στο στάδιο αυτό.
Άμεση υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Αναδιοργάνωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με τη συμμετοχή εισαγγελέων στα όργανα διοίκησης και την ανανέωση του περιεχόμενου των σπουδών, ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιμόρφωσης και ανάδειξης νέων εισαγγελικών λειτουργών.
Καθιέρωση του θεσμού της εθελουσίας εξόδου που θα επιφέρει ανανέωση και αναβάθμιση του εισαγγελικού σώματος.
Θέσπιση γνήσιου ειδικού μισθολογίου για τους δικαστικούς λειτουργούς, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για αποδοχές ανάλογες με το λειτούργημα που ασκούν.
Άμεση ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό των δικαστικών λειτουργών και επαναφορά του καθεστώτος των μισθολογικών προαγωγών.
Καθιέρωση ειδικού επιδόματος για όλους του εισαγγελείς του πρώτου βαθμού που εκτελούν υπηρεσίες επί 24ωρης βάσης (εφημερίες).
Αναγνώριση ως συντάξιμων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών.
ΖΗΤΟΥΜΕ, επίσης, την άμεση εκτέλεση έργων για την αξιοπρεπή κτιριακή στέγαση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών υπηρεσιών και μάλιστα των Εισαγγελιών της χώρας.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων και μάλιστα την αποφυγή ουσιαστικού διαλόγου εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών πάνω στα ζητήματα αυτά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ως αναγκαία την πραγματοποίηση έμπρακτων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ, τέλος, την έντονη απαρέσκεια και διαμαρτυρία μας για τις άδικες και απρεπείς προσωπικές επιθέσεις που κατά καιρούς δέχονται συνάδελφοι μας από μερίδα των Μ. Μ. Ε. είτε διότι ενήργησαν για την εφαρμογή του νόμου στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, είτε -ακόμη-και εκ μόνου του λόγου ότι φέρουν την ιδιότητα του εισαγγελέα.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Μουζακίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών