Ψήφισμα 33ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Ε.

Αριθμ. Πρωτ. :57/17-12-2017

ΨΗΦΙΣΜΑ

      Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την   33η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 17-12-2017, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1)ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ τους Έλληνες πολίτες ότι θεσμική αποστολή αλλά και καθήκον των  Εισαγγελικών Λειτουργών, ως θεματοφυλάκων του Συντάγματος και της νομιμότητας, είναι η πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

2)ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ την Πολιτεία και εμπράκτως να επιβεβαιώσει την στρεφόμενη προς την ανωτέρω κατεύθυνση βούλησή της, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τον εισαγγελικό κλάδο με κάθε πρόσφορο μέσο προς αυτό το σκοπό, σεβόμενη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική αυτοτέλεια και  λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των λειτουργών του,

3)ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ότι η άσκηση δημόσιας  κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις, όταν αυτή αποσκοπεί στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, όπως και κάθε προσπάθεια που τείνει προς το σκοπό αυτό, δεν προάγει τις αρχές του κράτους δικαίου και  καταδεικνύει μία δημοκρατία που νοσεί και δεν εμπνέει ούτε ενθαρρύνει τους πολίτες της στο σεβασμό των θεσμών της,

4)ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

  

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Αρετή Σκαφίδα

       Εισαγγελέας Εφετών                           Εισαγγελέας Πρωτοδικών  

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 27-11-2016, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1)ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ κατηγορηματικά τους δοκιμαζόμενους από την οικονομική ύφεση  Έλληνες πολίτες ότι θεσμική αποστολή αλλά και αταλάντευτη απαίτηση των  Εισαγγελικών Λειτουργών,  ως θεματοφυλάκων του Συντάγματος και της νομιμότητας, είναι η πάταξη της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής και η αυστηρά τιμωρία όσων διαχρονικά την εκκολάπτουν και υποθάλπουν,

2)ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ισχυρά την πολιτεία και εμπράκτως να επιβεβαιώσει την στρεφόμενη προς την ανωτέρω κατεύθυνση βούλησή της, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τον εισαγγελικό κλάδο με κάθε πρόσφορο μέσο προς αυτό το σκοπό αλλά και σεβόμενη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική αυτοτέλεια και  λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των λειτουργών του,

3)ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ απερίφραστα ότι η άσκηση δημόσιας  κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις αλλά και η κάθε απρόσφορη απόπειρα μετατροπής  της λειτουργίας της δικαιοσύνης σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ή χειραγώγησής της,  δε βοηθά στην εξυπηρέτηση του πανθομολογούμενου σκοπού της δημιουργίας ενός κράτους δικαίου και  καταδεικνύει μία δημοκρατία που νοσεί και δεν εμπνέει ούτε ενθαρρύνει τους πολίτες της, προκειμένου να εμπιστευτούν τους ευρισκόμενους σε διαρκή και κλιμακούμενη κρίση και αμφισβήτηση θεσμούς της,

4)ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ σθεναρά προς τις λοιπές συνταγματικά κατοχυρωμένες εξουσίες πως  απόλυτη βούληση του κλάδου,  ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης στα πλαίσια της οποίας και μόνο δύναται να τεθεί το θέμα της αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών, αλλά και ενόψει της τροποποίησης του ΚΟΔΚΔΛ, είναι η κατάθεση σειράς αποκρυσταλλωμένων προτάσεων  που αποσκοπούν στην περαιτέρω διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας του κλάδου και πλήρη απαγκίστρωση της δικαστικής εξουσίας από τις λοιπές,

5)ΤΟΝΙΖΟΥΝ ηχηρά την καίρια για το δικαστικό σώμα και την προάσπιση της θεσμικής του θέσης και των δικαίων αιτημάτων των μελών του  σημασία της ύπαρξης και αλληλέγγυας συνεργασίας των συνταγματικά προβλεπόμενων δικαστικών ενώσεων και τον κίνδυνο εκφυλισμού του κομβικού τους ρόλου για τη λειτουργία της δικαιοσύνης μέσω του κατακερματισμού τους ή της πολυδιάσπασή τους και ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  προς τις άλλες δικαστικές ενώσεις πρόταση για ίδρυση ομοσπονδίας δικαστικών ενώσεων προς αποτελεσματικότερη υποστήριξη και προβολή των κοινών θέσεων και αιτημάτων του δικαστικού κλάδου,

6)ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ανεπιφύλακτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων του κλάδου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

     

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

         Εισαγγελέας Εφετών                               Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

Ψήφισμα 31ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 31η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 13-12-2015, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Επιβεβαιώνουν ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί καίριο πυλώνα σταθερότητας, σε μια συγκυρία ανασφάλειας και πολυεπίπεδης κρίσης.
Καταγράφουν, εν τούτοις, την τρέχουσα κατάσταση στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης, με έμφαση ιδίως : (i) στη στασιμότητα που διαπιστώνεται, όσον αφορά στην ορθολογική διαχείριση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης εκ μέρους της Πολιτείας, (ii) στην πληθωρική και μη συστηματική ποινική νομοθέτηση, με τρόπο που –ενίοτε- γεννά την εντύπωση εξυπηρέτησης σκοπών ξένων προς την καλή απονομή της Δικαιοσύνης και που, εν τέλει, άγει σε ανασφάλεια Δικαίου, (iii) στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υποδομών και στην απίσχναση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστικών μονάδων, (iv) στην αδράνεια της Πολιτείας να εφαρμόσει –ή να εφαρμόσει πλήρως- δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς, μετά πάροδο αδικαιολόγητα μεγάλου χρονικού διαστήματος,
Εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο επανειλημμένων, ατεκμηρίωτων και αόριστων δημόσιων δηλώσεων φορέων της εκτελεστικής λειτουργίας, οι οποίες δημιουργούν την εντύπωση ότι η Δικαιοσύνη, είτε δεν λειτουργεί στο καθεστώς νομιμότητας και αυτονομίας που της επιφυλάσσει το Σύνταγμα ή ότι δεν λειτουργούσε έτσι, μέχρι πρόσφατα.
Εφιστούν την προσοχή των φορέων εκείνων –ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό αξίωμα εκπροσωπούν- στο ότι οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, κατά πάντα ανεξάρτητοι και, ως εκ τούτου, δημόσιες δηλώσεις που υπαινίσσονται ή θεωρούν δεδομένα τα αντίθετα, επιβάλλεται να είναι απολύτως τεκμηριωμένες, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο και να μην αποδομείται το κύρος της Δικαιοσύνης, για την εξυπηρέτηση σκοπών ξένων προς το έργο της. Σημειώνουν, δε, ότι υποχρέωση της Δικαιοσύνης είναι η διερεύνηση της βασιμότητας τέτοιων υπαινιγμών.
Αξιολογούν ως αδικαιολόγητη την εμμονή δημόσιων φορέων και φορέων της ενημέρωσης να ερμηνεύουν εσφαλμένα την πάγια θέση των δικαστικών λειτουργών, περί μη νομιμότητας και σκοπιμότητας δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων των Δηλώσεων Περιουσιακής τους Κατάστασης, που θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλειά τους. Καλούν τη Πολιτεία να αντιληφθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν το κοινωνικό σύνολο, ούτε εξυπηρετούν τον έλεγχο της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων των δικαστικών λειτουργών (ο οποίος ούτως ή άλλως διενεργείται κατά το νόμο), δεδομένου ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, -μη εκλεγόμενοι από το εκλογικό σώμα, αλλά όντας ισόβιοι δημόσιοι λειτουργοί- δεν εμπίπτουν στην αυτή κατηγορία με τους φορείς των λοιπών πολιτειακών λειτουργιών και, συνακόλουθα, στις αυτές διατυπώσεις δημοσιοποίησης των εν λόγω στοιχείων.
Ζητούν την απόσυρση της διάταξης του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 99 § 1 Ν 1756/1988 και επεκτείνεται στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων η αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης όλων των δικαστικών λειτουργών των κατώτερων Δικαστηρίων, δεδομένου ότι αυτό αλλοιώνει το σχήμα του πειθαρχικού ελέγχου όπως ίσχυε από τη θέσπιση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και καταργεί την αρχή της αυτοτέλειας μεταξύ των οργάνων που ασκούν την πειθαρχική αφ’ενός και τη δικαστική εξουσία, αφ’ ετέρου.
Ζητούν την άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση των Εισαγγελιών και των Δικαστηρίων των παραμεθόριων περιοχών που αντιμετωπίζουν τις ανεξέλεγκτες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές με δικαστικούς λειτουργούς και γραμματείς.
Eκφράζουν την ανησυχία τους για τη μακρά αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα αιτήματα της Δικαιοσύνης και τη δυσάρεστη κατάσταση στην οποία άγονται οι λειτουργοί της, να επαναφέρουν τα αυτά –διαχρονικώς ανεπίλυτα- προβλήματα στους εκάστοτε φορείς της εκτελεστικής εξουσίας.
Καλούν την Πολιτεία να εγκύψει άμεσα με το ενδιαφέρον που προσήκει σε μια από τις τρεις πολιτειακές λειτουργίες, στα αιτήματα και τις επισημάνσεις των δικαστικών λειτουργών.
Υπογραμμίζουν την υπεύθυνη θέση του Εισαγγελέα, ως φορέα ανεξάρτητης Πολιτειακής Λειτουργίας και εγγυητή της τήρησης του νόμου, σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης, πολυεπίπεδης κρίσης.
Διακηρύσσουν ότι, παρά τη μη λειτουργική περιρρέουσα ατμόσφαιρα, οι Εισαγγελείς επιτελούν το έργο τους με παρρησία, υψηλό φρόνημα και προσήλωση στο Σύνταγμα και το νόμο.
Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την ανάδειξη και ικανοποίηση των αιτημάτων του Κλάδου.

                                         Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

                                          Ο Πρόεδρος                     O Γεν. Γραμματέας
                               Κωνσταντίνος Τζαβέλλας     Δημήτριος Ζημιανίτης
                               Αντεισαγγελέας Εφετών     Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Ψήφισμα 30ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

   Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 30η Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε την 7-12-2014 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Επιβεβαιώνουν ότι η Δικαιοσύνη αναδεικνύεται σε ουσιώδες αντίβαρο σε μια εποχή συνεχιζόμενης, πολυεπίπεδης κρίσης.

Καταγράφουν, εν τούτοις : (i) τη συνεχιζόμενη διόγκωση της ποινικής ύλης με τρόπο μη ορθολογικό, (ii) την πληθωρική, άρρυθμη και μη συστηματική νομοθέτηση με τρόπο που, εν τέλει, άγει σε ανασφάλεια Δικαίου, (iii) την επιφόρτιση της Δικαιοσύνης με έργα μάλλον συναρτώμενα με δημοσιονομικούς στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής εξόδου από την κρίση, μη συνάδοντα συχνά με το συνταγματικό ρόλο της, (iv) τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υποδομών και την απίσχνανση του ανθρώπινου δυναμικού των δικαστικών μονάδων, (v) την αντιπαραβολή Δικαιοσύνης και κοινωνίας, μέσω επιλεγμένης δημοσιοποίησης μιας εσκεμμένα ελλιπούς ή ανακριβούς εικόνας, σχετικά με το έργο της πρώτης, με σκόπευση την εξαγωγή εφήμερου πολιτικού οφέλους και, τέλος, (vi) την εκτροπή ορισμένων κυβερνητικών επιλογών, όσον αφορά στη συμμόρφωση με σε μια σειρά δικαστικών αποφάσεων, σε σημείο θεσμικού ατοπήματος, καθώς απροκάλυπτα αφίστανται της συνταγματικής θεμελιώδους επιταγής της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ).

Εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση αυτή και την ανησυχία τους για τη μακρά αδιαφορία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των προβλημάτων της Δικαιοσύνης και δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν θεσμικά για την επικράτηση του Δικαίου.

Καλούν την Πολιτεία να εγκύψει με το ενδιαφέρον που προσήκει σε μια από τις τρεις πολιτειακές λειτουργίες, στα αιτήματα και τις επισημάνσεις των δικαστικών λειτουργών,

Καλούν την Πολιτεία να επωφεληθεί της επικείμενης διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε να αρθούν ατέλειες και αστοχίες που -τα τελευταία χρόνια- έδωσαν την αφορμή συνειρμώ,ν συναρτώμενων με την ατιμωρησία και τη διαφθορά. Στο αυτό πλαίσιο, καλούν την Πολιτεία να εξετάσει συναφή πάγια αιτήματα της Δικαστικής Λειτουργίας, με τρόπο σύγχρονο και προάγοντα την ουσιαστική ανεξαρτησία της.

Διακηρύσσουν ότι, παρά τη συγκυρία, οι Εισαγγελείς υπηρετούν το λειτούργημά τους με παρρησία, υψηλό φρόνημα και πλήρη προσήλωση στις συνταγματικές επιταγές,

Εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την προβολή και ικανοποίηση των αιτημάτων του Κλάδου.        

 

  Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

              Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 

  Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

 Κωνσταντίνος Τζαβέλλας          Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών           Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30-03-2013

ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 30-3-2013, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση της, όσον αφορά στις κινητοποιήσεις του Κλάδου, που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 και ανεστάλησαν με απόφαση της ίδιας Συνέλευσης Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τη συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί  από  την  στάση της Κυβέρνησης, σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον Εισαγγελικό κλάδο και την Δικαιοσύνη γενικότερα.

         ΕΚΦΡΑΖΕΙ    την   έντονη   διαμαρτυρία  του  κλάδου  για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας των Εισαγγελέων της Χώρας και την συνεχιζόμενη απάθεια και αδιαφορία της Πολιτείας για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

         ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ  το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες – κινητοποιήσεις  του  κλάδου και να επιδιώξει το ταχύτερο  δυνατό  την  σύγκληση  κοινής  συνεδρίασης  των  μελών των διοικητικών συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων με σκοπό την επανεκτίμηση της κατάστασης.

                           Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

            

                      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

      Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης             Δημήτριος Ζημιανίτης

        Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου            Εισαγγελέας Πρωτοδικών        

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 19-01-2013

        Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19-01-2013, προκειμένου να αποφασίσει  τη συνέχιση ή την αναστολή των κινητοποιήσεων των μελών της, σύμφωνα με την απόφαση της 28ης Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της Ένωσης της 9-12-2012. Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

         Την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου 2013, οπότε και το Δ.Σ. της Ένωσης θα συγκαλέσει νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης και να ληφθούν συναφώς  αποφάσεις.

                    Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

                Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

 Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης             Δημήτριος Ζημιανίτης

  Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου              Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ψήφισμα 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 9-12-2012

 ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 28η Τακτική Γενική  Συνέλευση,  που  συγκάλεσαν την  9 Δεκεμβρίου  2012  στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 Αποφασίζουν :

 

 (α) Τη συνέχιση της διακοπής των τακτικών συνεδριάσεων όλων των   ποινικών  δικαστηρίων  της  χώρας  κατά  τις  ώρες  12.00Ά έως 15.00Ά μμ.,  μέχρι την  19 Ιανουαρίου 2013,  οπότε  και θα συγκληθεί Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση.

 

 (β) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες, με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία  υποδομή,  σύμφωνα  με  ειδικότερες  αποφάσεις  των προηγούμενων  Έκτακτων  Γενικών  Συνελεύσεων.

 

(γ) Τη σύγκληση  των  Ολομελειών των  Δικαστηρίων, προς το σκοπό  τροποποίησης  των  Κανονισμών  τους, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες, που θα προκύψουν από την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους.

 

(δ) Την άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών  και  Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για  την  προάσπιση της συνταγματικά προβλεπόμενης ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισής τους.

 

 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο της Δικαιοσύνης και, σε περίπτωση κατά την οποία έκτακτες συνθήκες το υπαγορεύουν, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέχρι την 19 Ιανουαρίου 2013, προκειμένου να  αποφασίσει,  περαιτέρω,  για  τη  διακοπή  ή  τη  συνέχιση  των κινητοποιήσεων.

 

 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

 

              Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

 

       Ο Πρόεδρος κ.α.α.    

 

         Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

     Δημήτριος Μητρουλιάς          Δημήτριος Ζημιανίτης   

 

     Αντεισαγγελέας Εφετών       Εισαγγελέας Πρωτοδικών  

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 25-11-2012

ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σήμερα την 25-11-2012, προκειμένου να αποφασίσει, για τη συνέχιση ή την αναστολή των κινητοποιήσεων, που είχαν αποφασισθεί, κατά την έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 ή την αντικατάστασή τους, από άλλες μορφές διαμαρτυρίας, καθώς και για τη χρονική διάρκεια ισχύος αυτών. Η παρούσα Έκτακτη Γ.Σ.:

                                  ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

   1)      Η ψήφιση των πρόσφατων μέτρων περικοπής των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών είναι αντισυνταγματική, δεδομένου ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη  του άρθρου 88§2 του Συντάγματος, που επιβάλλει μισθολογική μεταχείριση ανάλογη με τη φύση του λειτουργήματός τους, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις μεγάλες ευθύνες των καθηκόντων τους.

   2)      Η εμμονή στα μέτρα αυτά και η έλλειψη διάθεσης διαλόγου, από πλευράς της Πολιτείας, αποτελεί, ουσιαστικά, επίθεση, κατά της προσωπικής και λειτουργικής  ανεξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών, που πλήττει, ευθέως, το κύρος και την ανεξαρτησία του θεσμού της Δικαιοσύνης,

   3)      Το πανθομολογούμενο, ως ασήμαντο, δημοσιονομικό όφελος, που επέρχεται από τις περικοπές των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών, αποτελεί απόδειξη των διαθέσεων της εκτελεστικής εξουσίας, για υποβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

                                        ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ: 

            Ο αγώνας των Εισαγγελέων και των άλλων Δικαστικών Λειτουργών έχει, ως προεξάρχοντα στόχο, τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, στην πιο κρίσιμη καμπή (οικονομική και κοινωνική), που διέρχεται η χώρα μας, όταν, μάλιστα, την ίδια στιγμή, Εισαγγελείς και Δικαστές καλούνται να αποτελέσουν το βασικό πυλώνα, για την πάταξη της διαφθοράς και την οικονομική εξυγίανση του Κράτους.

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

       Τη  συνέχιση,  μέχρι  την  διεξαγωγή  της  Ετήσιας  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης  της  Ε.Ε.Ε.,  που  θα  πραγματοποιηθεί  την 

 9-12-2012, του συνόλου των κινητοποιήσεων, που είχαν αποφασισθεί, από την Έκτακτη Γ.Σ. της 16-9-2012 και συγκεκριμένα:

       (1) Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00Ά έως 15.00Ά.

       (2) Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης.

       (3) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες, με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή και ιδίως, (α) το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της (εννοείται εφΆ όσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα ανωτέρω, (γ) την οριστική παύση ενασχόλησης των Εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, που δεν ανάγονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους.

    (4) Τη διακοπή της λειτουργίας του γραφείου Εισαγγελέα Ακροάσεων, από την 12.00Ά έως 14.00Ά.

      Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντιλαμβανόμενη τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει  ο Ελληνικός λαός, δηλώνει ότι οι Εισαγγελείς της χώρας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με σθένος για την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων και να αποτελούν τους εγγυητές της νομιμότητας, ιδιαίτερα, δε για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

                      Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

          Ο Πρόεδρος   και α.α.

              Ο Α΄ Αντιπρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας

   

           Δημήτριος Μητρουλιάς                 Ελένη Σκεπαρνιά

          Αντεισαγγελέας  Εφετών           Αντεισαγγελέας Εφετών    

Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 16-9-2012

 ΨΗΦΙΣΜΑ

         Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε την 16-9-2012, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση περαιτέρω μείωση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, σε ποσοστό που ξεπερνά συνολικά το 50% αυτών, εξέλιξη που –εφΆόσον υλοποιηθεί- αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς αναιρεί ουσιαστικά τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, των οποίων η θεσμική υπόσταση ως εκπροσώπων μιας από τις τρεις ισόκυρες λειτουργίες του Πολιτεύματος αποδομείται. Κατόπιν αυτού η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος :

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                  Αποφασίζει τα ακόλουθα: 

         (1) Τη διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας κατά τις ώρες 10.00 πμ έως 15.00 μμ, από 17-9-2012 έως και την 30-9-2012.

         (2) Τη μη υποβολή εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια (εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσωρινά κρατουμένων, υποθέσεων υπό παραγραφή και λοιπών επειγουσών δικογραφιών), τη μη περαίωση δικογραφιών της ποινικής προδικασίας (προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών) καθώς και την μη έκδοση διατάξεων επί εγκλήσεων και προσφυγών και πράξεων αρχειοθέτησης, από 17-9-2012 έως και την 30-9-2012.

        (3) Την προσαρμογή του τρόπου εργασίας των Εισαγγελέων στις υφιστάμενες συνθήκες με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή και ιδίως, (α) το χειρισμό των δικογραφιών αποκλειστικά εντός του χώρου της υπηρεσίας και μόνον στα πλαίσια του ωραρίου λειτουργίας της (εννοείται εφΆόσον και στο μέτρο που υφίσταται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή προς τούτο), (β) την επιστροφή των δικογραφιών στο χώρο των εισαγγελιών, όπου θα γίνεται ο χειρισμός τους κατά τα ανωτέρω, (γ) την οριστική παύση ενασχόλησης των Εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, που δεν ανάγονται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους.

        (4) Την προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και άσκηση των δεόντων ενδίκων βοηθημάτων, με ταυτόχρονο αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας, προς το σκοπό της παροχής στους βαλλόμενους δικαστικούς λειτουργούς έννομης προστασίας.

        (5) Την υποβολή αιτήματος προς τις Ολομέλειες του Δικαστηρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 7 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, σχετικά με το θέμα των περαιτέρω μειώσεων των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, και τον επηρεασμό της ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, λόγω της συνεπαγόμενης υποβάθμισης της προσωπικής και λειτουργικής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.

        (6) Την ενημέρωση της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων σχετικά με την επιχειρούμενη υποβάθμιση και απαξίωση του εισαγγελικού θεσμού και των λειτουργών του στη χώρα μας και την αποστολή στη ΔΕΕ σχετικού αιτήματος αρωγής.

        (7) Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σε περίπτωση εμμονής της εκτελεστικής εξουσίας στη σχεδιαζόμενη περαιτέρω υποβάθμιση της προσωπικής και λειτουργικής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, να αποφασίσει την κλιμάκωση των ενεργειών έμπρακτης διαμαρτυρίας του κλάδου.

         Τέλος, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αντιλαμβανόμενη τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει  ο ελληνικός λαός, δηλώνει ότι οι Εισαγγελείς της χώρας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με σθένος  για την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων και να αποτελούν τους εγγυητές της νομιμότητας, ιδιαίτερα, δε για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

                   Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

                       Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

              Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης                  Ελένη Σκεπαρνιά    

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου                Αντεισαγγελέας Εφετών

Ψήφισμα της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ

       Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνήλθαμε στην 27η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα του ΔΣΑ την 6η Νοεμβρίου 2011.

                           ΟΜΟΦΩΝΑ

          1) Η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί σταθερή απαίτηση της ΄Ενωσης Εισαγγελέων και γι’ αυτό

        ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

      2)Ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων και την αντικατάσταση στις περιπτώσεις αυτές των ποινών από διοικητικές κυρώσεις.

      3)Υλοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για ίδρυση και λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας στις μεγάλες Εισαγγελίες της χώρας.

      4)Να αποσυρθεί η διάταξη του άρθρου 8 του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) , το οποίο αφορά στις προαγωγές και να ξεκινήσει αμέσως ουσιαστικός διάλογος για όλα τα υπόλοιπα θέματα (του νομοσχεδίου).

      5) Να διατηρηθεί το ισχύον μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, ως ειδικό μισθολόγιο χωρίς περαιτέρω περικοπές.

      6)Να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και να μην ισχύσει η εργασιακή εφεδρεία στους δικαστικούς υπαλλήλους, ενόψει των μεγάλων αναγκών που έχουν ανακύψει στα πλαίσια της επιτάχυνσης των δικών.

      7)Να ιδρυθεί ασφαλιστικός φορέας κρατικών λειτουργών και να μην υπάγονται οι νεοδιοριζόμενοι δικαστικοί λειτουργοί στο ΙΚΑ.

       Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ να παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον χώρο της δικαιοσύνης και σε περίπτωση που από την Πολιτεία ληφθούν αποφάσεις που θίγουν το κύρος και την λειτουργία της δικαιοσύνης να προβεί σε συνεννόηση  με τις λοιπές Ενώσεις στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση του κύρους και της θεσμικής ακεραιότητας του κλάδου. Σε περίπτωση δε που κριθεί αναγκαίο, να λάβει απόφαση για την διακοπή των συνεδριάσεων ή τη σύγκληση έκτακτής Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό περαιτέρω κινητοποιήσεων.

       Αποφασίζει την αναστολή κάθε κινητοποίησης ενόψει των περιστάσεων που διέρχεται η χώρα.

        Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελέυσεως

             Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Σκεπαρνιά

Εισαγγελέας Πρωτοδικών