Δελτίο Τύπου

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του Προέδρου Πρωτοδικών κ. Νικολάου Σαλάτα, για το λόγο ότι – ως Δικαστής κατά την έκδοση αποφάσεως – δεν ακολούθησε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου :

Εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στον ελεγχόμενο συνάδελφο.

Θεωρεί ότι η όποια επιλογή νομολογιακής θέσης από τον Δικαστή, πρέπει να είναι ανεκτή εφόσον είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Επισημαίνει ότι η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών κατά την διαμόρφωση της δικαιοδοτικής τους κρίσης – που αποτελεί θεμέλιο για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης – πρέπει να διαφυλάσσεται και διασφαλίζεται απολύτως .

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ανταποκρινόμενο – με αίσθημα ευθύνης – στα κοινωνικά μηνύματα που δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς του κράτους, αλλά και γενικευμένη άποψη περί διαρκώς εντεινόμενης διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, παρουσιάζει σήμερα δημοσίως μια δέσμη προτάσεων για λήψη νομοθετικών μέτρων, με στόχο αφενός την διαφάνεια στην Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και αφετέρου τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς στην λειτουργία του Κράτους. Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνουμε έχουν ως ακολούθως :
Α. Αναφορικά με τη διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών :
1. Η ανάθεση στους εισαγγελείς και ανακριτές των μείζονος κοινωνικής ή πολιτικής σημασίας υποθέσεων στις περιφέρειες των δικαστηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά να γίνεται κατόπιν κληρώσεως. Ειδικότερα στις εισαγγελίες η κλήρωση να γίνεται μεταξύ των εισαγγελέων που θα προεπιλέγονται από τις ολομέλειες των εισαγγελιών αυτών κατά την έναρξη κάθε δικαστικού έτους. Ο αριθμός των προεπιλεγόμενων θ’ αντιστοιχεί με το 1/3 των εισαγγελέων που υπηρετούν στις Εισαγγελίες αυτές. Επισημαίνουμε ότι η πρότασή μας αυτή δεν ενέχει οποιαδήποτε αιχμή για τον έως τώρα τρόπο ανάθεσης τέτοιου είδους υποθέσεων σε εισαγγελείς και ανακριτές. Αποβλέπουμε όμως με το συγκεκριμένο μέτρο στην εξάλειψη κάθε αμφισβήτησης ή υπόνοιας μεροληψίας για τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων εκείνων που εύλογα προκαλούν μείζον κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον.
2. Καθιέρωση μόνιμων, σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση) Δικαστών και Εισαγγελέων.
3. Ειδική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή δικαστικού λειτουργού.
4. Δικαίωμα προσφυγής των δικαστικών λειτουργών σε ευρύτερο Δευτεροβάθμιο Δικαστικό Όργανο για κάθε δυσμενή σε βάρος τους υπηρεσιακή κρίση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Β. Αναφορικά με την διαφάνεια και την εξυγίανση των λειτουργιών του Κράτους :
1. Πλήρης διαφάνεια της περιουσιακής και εν γένει οικονομικής κατάστασης όλων των λειτουργών του Κράτους. Κατάργηση κάθε είδους οικονομικού απορρήτου γι’ αυτούς. Οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή αλλά και κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει την απρόσκοπτη δυνατότητα να λαμβάνει γνώση όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κρατικούς λειτουργούς και στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.
2. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής με δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των κρατικών λειτουργών και κυρίως του τρόπου απόκτησης ( «πόθεν έσχες» ) όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Η αρχή αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένη από ειδικούς εμπειρογνώμονες και να έχει την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου τουλάχιστον 200 κρατικών λειτουργών κατ’ έτος.
3. ¶μεση δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου που τελεί σε προφανή δυσαναλογία με τα εισοδήματα των κρατικών λειτουργών. Τα περιουσιακά στοιχεία κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα δηλούμενα νόμιμα εισοδήματα, να δημεύονται κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.
Θεωρούμε ότι η υλοποίηση των προτάσεών μας είναι εφικτή και η λήψη των αναγκαίων για το σκοπό αυτό νομοθετικών μέτρων θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην διαφάνεια και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όσο και στην εξυγίανση της δημόσιας ζωής της Χώρας και των λειτουργιών του Κράτους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος:
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας:
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα 24-9-2008

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αναφορικά με τις δημόσιες απαξιωτικές δηλώσεις του πρώην Υπουργού και Συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη σε βάρος του Εισαγγελέα της έδρας και εν γένει του δικαστηρίου που εξέδωσε καταδικαστική σε βάρος του απόφαση, ανακοινώνει τ’ ακόλουθα:
Επισημαίνει , για μια ακόμη φορά, ότι η κριτική των δικαιοδοτικών ενεργειών των Δικαστικών Λειτουργών είναι αποδεκτή και αναγκαία, αρκεί να είναι καλόπιστη και να ασκείται εντός των ορίων της ευπρέπειας.
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά υπερέβη πρόδηλα τα όρια αυτά. Είχε σαφώς εξυβριστικό χαρακτήρα και προσέβαλε όχι μόνο τους συναδέλφους δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης.
Εκφράζουμε την βαθιά μας λύπη και την έντονη αποδοκιμασία μας για την συμπεριφορά αυτή. Δηλώνουμε ότι οι Έλληνες Εισαγγελείς και εν γένει οι Δικαστικοί Λειτουργοί της χώρας δεν πτοούνται από τέτοιου είδους επιθέσεις και θα συνεχίσουν να επιτελούν τα καθήκοντα τους με μοναδικούς γνώμονες το νόμο και την συνείδησή τους.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του Προέδρου Πρωτοδικών κ. Νικολάου Σαλάτα, για το λόγο ότι – ως Δικαστής κατά την έκδοση αποφάσεως – δεν ακολούθησε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου :

Εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στον ελεγχόμενο συνάδελφο.

Θεωρεί ότι η όποια επιλογή νομολογιακής θέσης από τον Δικαστή, πρέπει να είναι ανεκτή εφόσον είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Επισημαίνει ότι η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών κατά την διαμόρφωση της δικαιοδοτικής τους κρίσης – που αποτελεί θεμέλιο για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης – πρέπει να διαφυλάσσεται και διασφαλίζεται απολύτως .

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Ο Γεν.Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων συνδιοργανώνουν διήμερη επιστημονική εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης (ξενοδοχείο « Ατλαντίς »), με θέματα:

1. « Δικαιοσύνη και Μ.Μ.Ε. ».
2. « Η προκαταρκτική εξέταση, ως θεμελιώδες προ-στάδιο της ποινικής δίκης ».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα (9-5-2008) ημέρα Παρασκευή ώρα : 18.30΄ και αύριο ημέρα Σάββατο ώρα : 10.00΄.

Εισηγητές : 1. Ελένη Ραϊου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών. – 2. Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. – 3. Σταμάτης Δασκαλόπουλος, Αντεισαγγελέας Εφετών. – 4. Αριστομένης Τζανετής, Λέκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χαιρετισμούς θ’ απευθύνουν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, οι Πρόεδροι του Δ.Σ. Ηρακλείου, της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

Aνοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη

Τριτοκοσμικές οι συνθήκες λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας
του Σωτηρίου Μπάγια

Αξιότιμε κ. υπουργέ,

Είναι βέβαιο ότι τώρα που αρχίζετε να γνωρίζετε από τη συγκεκριμένη θέση τις συνθήκες λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, θα δοκιμάζετε καθημερινά δυσάρεστες εκπλήξεις, διαπιστώνοντας τα τεράστια προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και αναζητούν επιτακτικά λύσεις. Οι θλιβερές αυτές διαπιστώσεις θα συνεχίζονται για αρκετό ακόμη χρονικό διάστημα, εφόσον έχετε αποφασίσει να γνωρίσετε άμεσα και από «πρώτο χέρι» την κατάσταση που επικρατεί. Να επισκεφθείτε- για παράδειγμα- τα ημιυπόγεια των κτιρίων του συγκροτήματος της οδού Ευελπίδων (ναι, υπάρχουν και εκεί δικαστές, εισαγγελείς, υπάλληλοι και εκατοντάδες πολίτες καθημερινά). Να περιδιαβείτε όλους τους χώρους του συγκροτήματος, για να δείτε χιλιάδες πολίτες να σπαταλούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες εργατοώρες και τελικά να αποχωρούν άπραγοι και αγανακτισμένοι. Να επισκεφθείτε τις Εισαγγελίες της περιφέρειας, για να διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές στεγάζονται σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε πολυκατοικίες, δίπλα από διαμερίσματα οικογενειών, με καφετέριες στις ταράτσες και οβελιστήρια στο ισόγειο. Να πάρετε στα χέρια σας ποινικές δικογραφίες με υποθέσεις, που για να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, θα περάσουν πάνω από δέκα χρόνια.

Ήδη θα αναρωτιέστε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η απαράδεκτη και τριτοκοσμική κατάσταση. Γιατί οι προκάτοχοί σας δεν έλαβαν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα, ώστε τουλάχιστον να περιοριστούν τα αρνητικά αυτά φαινόμενα. Οι λόγοι είναι κατά βάση δύο. Πρώτον: Η κατάσταση αυτή δεν επάγεται ουσιώδες πολιτικό (ή μάλλον κομματικό, για να ακριβολογούμε) κόστος για την εκάστοτε κυβέρνηση. Οι πολίτες που ταλαιπωρούνται βιώνοντας τη θλιβερή πραγματικότητα, στρέφουν και εκτονώνουν την αγανάκτηση και την οργή τους σε βάρος των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Σπάνια ο πολίτης ανατρέχει συνειρμικά σε κυβερνητικές ευθύνες για τις απαράδεκτες συνθήκες υπό τις οποίες αναζητεί το δίκιο του. Δεύτερον: Η κατάσταση που επικρατεί- κακά τα ψέματαεξυπηρετεί πολλούς και πολλαπλά. Μεταξύ αυτών, δυστυχώς, συγκαταλέγονται και ορισμένοι πολιτικοί που δεν επιθυμούν μια αληθινά αυτάρκη, ουσιαστικά χειραφετημένη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Γιατί μια τέτοια Δικαιοσύνη θα αποτελούσε- εκτός των άλλων- έναν εξαιρετικά ενοχλητικό και αυστηρό ελεγκτή για τους εκάστοτε φορείς της εκτελεστικής εξουσίας και της εν γένει Δημόσιας Διοίκησης.

Υπήρξαν, ωστόσο, και ορισμένοι προκάτοχοί σας που προσπάθησαν ειλικρινά και φιλότιμα να επιλύσουν κάποια από τα κεφαλαιώδη ζητήματα της Δικαιοσύνης. Όλοι, όμως, έκαναν το ίδιο θεμελιώδες σφάλμα. Επιχείρησαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα με περιστασιακά μέτρα, χωρίς προγραμματισμό και με χρονικό ορίζοντα το πολύ δύο ή τριών ετών, όσο δηλαδή προέβλεπαν ότι θα διαρκέσει η υπουργική τους θητεία. Μην κάνετε το ίδιο σφάλμα. Τα συσσωρευμένα εδώ και πολλές δεκαετίες προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με ευκαιριακά και χωρίς προγραμματισμό μέτρα. Απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, με ορισμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένες προοπτικές. Απαιτούνται ριζοσπαστικού χαρακτήρα μέτρα, στηριγμένα σε διάθεση για τομές και ρήξεις. Και βέβαια για όλα αυτά προεχόντως απαιτείται ισχυρή και αταλάντευτη πολιτική βούληση.

Πιθανότατα έχουν ήδη καταφθάσει στο γραφείο σας πολλές προτάσεις, σκέψεις και απόψεις για την επίλυση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης. Ασφαλώς θα τις μελετήσετε με περίσκεψη. Μην αποδεχθείτε αβασάνιστα τις εισηγήσεις των αυτόκλητων «ειδικών» που θα προστρέξουν, προτείνοντας αποσπασματικά μέτρα και ημίμετρα. Αντίθετα, ακούστε με προσοχή τις απόψεις των εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων. Απορρίψτε, όμως, και μεταξύ αυτών τις φωνές εκείνες που ενδεχομένως διακατέχονται από στενή συντεχνιακή νοοτροπία ή αποβλέπουν σε προσωπικά οφέλη. Κυρίως μην αποδεχθείτε τη λογική που ορισμένοι πιθανόν θα προσπαθήσουν να σας επιβάλουν, για διαχωρισμό των λειτουργών της Δικαιοσύνης σε «από ΄δω» και «από ΄κει». Είναι μια ολέθρια παθογόνα νοοτροπία, ξένη για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαστικών λειτουργών, που όμως έχει κατά καιρούς αποτελέσει την εστία πολλών δεινών και στον χώρο της Δικαιοσύνης. Επιμείνετε πάντως στη διαμόρφωση της δικής σας προσωπικής αντίληψης για την ακριβή εικόνα των προβλημάτων. Θα είναι το πρώτο θετικό βήμα για τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Με τις σκέψεις αυτές, κ. υπουργέ, εύχομαι καλή τύχη στο έργο σας. Καλύτερη από αυτή των προκατόχων σας. Την καλύτερη αυτή τύχη, άλλωστε, τη χρειάζεται η Ελληνική Δικαιοσύνη και την αναζητούν οι λειτουργοί της.

Ο Σωτήριος Μπάγιας είναι αντεισαγγελέας Εφετών και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Πηγή: Εφημερίδα «Τα Νέα»

Επιστολή Ένωσης Εισαγγελέων

Προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/νση Σωφρον. Πολιτικής, Δ/νση Σωφρον. Αγωγής Ενηλίκων, Τμήμα Οργάν. Εργασίας Κρατ/νων

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ.74835/22-6-2007 εγγράφου σας σχετικά με την αθλοθέτηση χρηματικών βραβείων κρατουμένων, σας γνωρίζουμε ότι ή Ένωσή μας, ανταποκρινόμενη στην πρόσκλησή σας, υποστηρίζει την έκθεση έργων χειροτεχνίας των κρατουμένων με την αθλοθέτηση χρηματικού βραβείου ποσού διακοσίων (200) ευρώ.

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα (12-2-2007) με αφορμή τη βιαιοπραγία σε βάρος συναδέλφου μας, Αντεισαγγελέα Εφετών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποφάσισε ομόφωνα και ανακοινώνει τ’ ακόλουθα:

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για τη βίαιη επίθεση, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων στις 9-2-2007, σε βάρος του Εισαγγελέα της έδρας από κατηγορουμένους ήδη καταδικασθέντες σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για καθ’ υποτροπή πράξεις εμπορίας ναρκωτικών.

Διαμαρτυρόμαστε ιδίως για τις ελλείψεις των αναγκαίων αστυνομικών μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας. Οι ελλείψεις αυτές, άλλωστε, αποτελούν έναν από τους λόγους της υποβαθμισμένης – και σε πολλές περιπτώσεις τριτοκοσμικής – εικόνας που παρουσιάζουν τα δικαστήριά μας, ενώ παράλληλα δημιουργούν ποικίλους κινδύνους για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικηγόρους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και τους απλούς πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε την ηγεσία (φυσική και πολιτική) της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβει επειγόντως όλα τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας που κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας, προκειμένου να προληφθούν ανάλογα ή και χειρότερα φαινόμενα, που ευτελίζουν την λειτουργία του κράτους στο σύνολό του.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος από κοινού με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και το Εθνικό Κέντρο Δημ. Διοίκησης διοργανώνει στα Χανιά στις 3, 4, και 5 Νοεμβρίου 2006 συνέδριο με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση – Περιβάλλον – Δάση».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Πανόραμα» και η επίσημη έναρξή του θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο στις 3 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος 170 περίπου εισαγγελείς και διοικητικοί δικαστές από όλη τη χώρα. Έχουν κληθεί και αναμένεται να παραστούν ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημ. Διοίκησης κ. Προκόπης Παυλόπουλος Βουλευτές, Γεν. Γραμματείς Υπουργείων, όλες οι τοπικές αρχές, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, καθώς και οι πρόεδροι των άλλων δικαστικών ενώσεων.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα εξετασθούν εξαιρετικά ζητήματα – ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος – όπως η ίδρυση Ειδικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας κ.ά.

Εισηγητές θα είναι καθηγητές πανεπιστημίων, ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και επιστήμονες ειδικοί στην προστασία του περιβάλλοντος.
(Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου είναι στην διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, εφόσον ζητηθεί.)

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Δελτίο Τύπου Ένωσης Εισαγγελέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κατά την συνεδρίαση της 26-9-2006 επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Σωτήριος Μπάγιας, Αντεισαγγελέας Εφετών.
Αντιπρόεδρος: Ναπολέων Παντιώρας, Εισαγγελέας Εφετών.
Γενική Γραμματέας: Ευσταθία Καπαγιάννη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Ταμίας: Δημήτριος Μητρουλιάς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Μέλη: Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Νικόλαος Μαρκάκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ζωή Σμυρλή, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Μαγδαληνή Γαλάταλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη Εισαγγελέας Πρωτοδικών