33η Γενική Τακτική και Καταστατική Συνέλευση – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Αριθμ. Πρωτ.: 48-4/12/2017

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενόψει της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης της Ένωσής μας, η οποία έχει και το χαρακτήρα καταστατικής  την 10-12-2017  σας υπενθυμίζουμε ότι προς επίτευξη της αναγκαίας για τις εργασίες της απαρτίας  κάθε παριστάμενο μέλος θα πρέπει να εκπροσωπεί άλλους 2 συναδέλφους δυνάμει σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης. Προς τούτο παρακαλούνται οι κ. κ. σύνεδροι που θα παραστούν είτε να προσκομίσουν στη γραμματεία της Γ.Σ. ήδη υπογεγραμμένες σχετικές εξουσιοδοτήσεις [επί του εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα] είτε να έχουν συνεννοηθεί και λάβει σχετική εντολή από συναδέλφους που δεν θα παρευρεθούν στη Συνέλευση να τους εκπροσωπήσουν σε αυτή, ώστε τα σχετικά έντυπα να συμπληρωθούν κατά την προσέλευση τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Παρακαλούνται τα μέλη για την έγκαιρη διευθέτηση της συγκεκριμένης διαδικαστικής υποχρέωσης.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

 

    

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

Ανακοίνωση Φορολογικά

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

   ———

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ 1172/2017 της ΑΑΔΕ, την οποία επισυνάπτουμε. Με την εγκύκλιο αναγνωρίζεται η πενταετής παραγραφή του δικαιώματος τροποποίησης των φορολογικών μας δηλώσεων.

Κατόπιν τούτου διευκρινίζουμε τα εξής :  

 1. Όσοι δεν έχουν προβεί ακόμα σε τροποποιητικές δηλώσεις για τα 2 έτη (χρήσεις 2011 και 2012), μπορούν να υποβάλουν μέχρι 31-12-2017 για τη χρήση 2011 και μέχρι 31-12-2018 για τη χρήση 2012.
 2. Όσοι έχουν υποβάλει τέτοιες δηλώσεις και δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο (της σιωπηρής απόρριψης) από την Δ.Ο.Υ., πρέπει να γίνει εκκαθάριση βάσει της ΠΟΛ 1172, μετά την υποβολή σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων (όπως συνέβη πέρυσι, την ίδια περίπου εποχή), για την οποία κρίνεται σκόπιμη η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Δ.Ο.Υ. με επίκληση της ΠΟΛ, διότι δεν είναι βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως. Δεν είναι επίσης βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα προβούν σε εκκαθάριση εντός του τριμήνου ούτε σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος.  Επομένως, αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει το τρίμηνο, πρέπει να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ.
 3. Για όσους έχει παρέλθει το τρίμηνο απάντησης της Δ.Ο.Υ., πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν εμπρόθεσμη προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης, δεδομένου ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι Δ.Ο.Υ. θα ανασύρουν οίκοθεν ή έστω κατόπιν αιτήματος, τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και έχουν απορριφθεί (ρητώς ή σιωπηρώς).
 4. Όσοι έχουν απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης,  πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμη προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια  και να μην επαναπαυθούν στην καλή διάθεση της Δ.Ο.Υ. να εκκαθαρίσει τις υποβληθείσες δηλώσεις τους. Σε περίπτωση ασκηθεισών ή ασκηθησομένων δικαστικών προσφυγών πρέπει να ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους να εφαρμοσθεί από τη Δ.Ο.Υ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ  Α  1053834  ΕΞ 2017/5-4-2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 της νέας ΠΟΛ, δηλαδή χωρίς τον περιορισμό της τριετίας και η εκκαθάριση να γίνει για τα πέντε έτη για τα οποία δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής, δίκην ανακλητικής, δηλώσεως.
 5. Είναι προφανές ότι η νέα ΠΟΛ αποσκοπεί στην διευθέτηση του ζητήματος της προθεσμίας ανακλήσεως και της ενάρξεως της παραγραφής, πλην όμως τα ανωτέρω κρίνονται αναγκαία για κάθε ενδεχόμενο.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

               Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Αρετή Σκαφίδα

             Εισαγγελέας Εφετών                           Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση 33η Ετήσια Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση – Τροποποίηση Καταστατικού

Αριθμ. Πρωτ.:42/16-11-2017:

ΠΡΟΣ :

 

Τους κ. Εισαγγελείς-Μέλη της Ένωσής μας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

———-

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει ότι η 33η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10-12-2017 και ώρα 9.30’ π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60). Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά σχετικές ατομικές προσκλήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

Η 33η Γενική Συνέλευση θα έχει το χαρακτήρα της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, για τη μεταρρύθμιση του Καταστατικού της Ενώσεώς μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του μέλους του κ. Νικολάου Καλλίδη, Αντεισαγγελέα Εφετών, για την τροποποίηση των άρθρων 8, 15 και 17 παρ. 4 και 5, ως προς τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλαγές στα σχετικά άρθρα του σας αποστέλλονται σε συνημμένο έγγραφο, προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος για να διατυπωθούν οι απόψεις σας κατά τη διάρκεια της Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης.

H μαζική παρουσία των συναδέλφων στην κύρια συλλογική καταστατική δραστηριότητα της ένωσής μας θεωρείται καταστατικά αναγκαία για τη δράση σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με γνώμονα την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη υπηρεσία μας προς τους πολίτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της διαμονής των εκτός ν. Αττικής συναδέλφων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των συναδέλφων στο ξενοδοχείο «PRESIDENT» (διανυκτέρευση της 9ης Δεκεμβρίου 2017 αξίας #70 ευρώ# σε μονόκλινο ή #75 ευρώ# σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό) και επιπλέον θα χορηγήσει το ποσό των #50 ευρώ# μέσω εντάλματος πληρωμής, ανά συνάδελφο (κατ΄ αίτηση) για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους συναδέλφους που υπηρετούν και κατοικούν εκτός του νομού Αττικής.

[Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για τη διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στις Εισαγγελίες τους].

 

 

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

               Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Αρετή Σκαφίδα

             Εισαγγελέας Εφετών                           Εισαγγελέας Πρωτοδικών  

 

 

 

 

 

Ενημέρωση ,Πόθεν έσχες – Πανδικαστική συγκέντρωση της 23-10-2017

Ενημέρωση

Πόθεν έσχες – Πανδικαστική συγκέντρωση της 23-10-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

———

Σχετικά με τις εξελίξεις για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης   και την πανδικαστική συγκέντρωση της 23-10-2017 που έλαβαν χώρα  από 18 έως 23-10-2017, και επειδή οι ενέργειές μας διαδέχονταν ταχέως η μία την άλλη στο ως άνω μικρό χρονικό διάστημα,  σας ενημερώνουμε    ότι :

 1. Το μεσημέρι της  18-10-2017 εκδόθηκε  η απόφαση επί  της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ της  υπ’ αριθ. 1846 οικ. /13-10-2016 κοινής απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3300/13-10-2016).    Σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 2649/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  έγινε δεκτή η αίτηση όλων των δικαστικών ενώσεων και ακυρώθηκε η σχετική υπουργική απόφαση. Περίληψη της απόφασης  μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ste.gr (Επικαιρότητα > Ανακοινώσεις), όπως σας γνωστοποιήθηκε με την από 19-10-2017 ανακοίνωσή μας. Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και υπογραφεί στο πρωτότυπό της προκειμένου να γίνει γνωστό το πλήρες κείμενο της βάσει του οποίου η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να συμμορφωθεί, κυριότερα  δε – σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης – να νομοθετηθεί το όργανο ελέγχου στο οποίο οι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
 1. Την 19-10-2017  οι αρμόδιοι υπουργοί εξέδωσαν την 1069/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3702/19-10-2017) με προφανή επίπτωση τη μη εμπρόθεσμη δήλωση περιουσιακής κατάστασης εκ μέρους των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αντικειμενικά αδυνατούσαν να την υποβάλλουν εντός δύο ημερών.
 2. Κατόπιν τούτου, όλες οι δικαστικές ενώσεις προσφύγαμε κατά της ανωτέρω δεύτερης ΚΥΑ, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής. Επίσης ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε προσωρινή διαταγή επί της αιτήσεως αναστολής, καθώς το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διέγνωσε τάχιστα την αναγκαιότητα έκδοσης αυτής για την αποκατάσταση τόσο της χρηστής διοίκησης όσο και της ομαλής λειτουργίας των συνταγματικών εξουσιών.
 3. Οι Εισαγγελείς,  όπως και όλοι οι δικαστικοί  λειτουργοί υποβάλουμε  ανελλιπώς από το έτος 1996 με το Ν. 2429/1996 δήλωση  περιουσιακής κατάστασης, καθώς αυτό επιβάλλεται τόσο τυπικά με το νόμο,  όσο και ουσιαστικά από το λειτούργημά μας αλλά και ηθικά έναντι του Ελληνικού Λαού. Η υποχρέωσή μας αυτή  θα πρέπει να είναι αντικείμενο επεξεργασίας   του νομίμου  προς έλεγχο οργάνου, όπως  αρμόζει στη  συνταγματικά δομημένη πολιτεία μας, οι λειτουργίες της οποίας περιγράφονται με σαφήνεια στο  άρθρο 26Σ.
 4. Την 23-10-2017 μαζί με τις άλλες δικαστικές  ενώσεις λάβαμε μέρος στην πανδικαστική συγκέντρωση με θέμα τις νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που πλήττουν υπέρμετρα τους συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί και εκδώσαμε σχετικό ψήφισμα, το οποίο σας  γνωστοποιούμε, επειδή αναλυτικά αναφέρεται στο θέμα αυτό.
 5. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι  επίκειται η σύγκληση της  καταστατικής και τακτικής γενικής συνέλευσης, – η οποία  θα διεξαχθεί την 10-12-2017-  τα θέματα των οποίων θα τα θέσουμε άμεσα υπόψη σας εγκαίρως,  προκειμένου να εκφράσετε τις απόψεις σας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια αυτής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενώσεως μας.      

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αριθμ. Πρωτ. :40-20/10/2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  κατά της νέας Κ.Υ.Α. που εξεδόθη για το πόθεν έσχες, έχει ήδη κατατεθεί αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής  και εξεδόθη σήμερα προσωρινή διαταγή  του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως αναστολής. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας  των συναδέλφων  για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

          Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ,ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

                                                                                            

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Με την απόφαση 2649/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως που είχαν ασκήσει όλες οι δικαστικές ενώσεις και ακυρώθηκε στο σύνολό της η 1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (B’ 3300). Κατόπιν αυτού και βάσει των λόγων ακυρώσεως που έγιναν δεκτοί και αφορούσαν την αντίθεση προς το Σύνταγμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν είναι πλέον δυνατό να υποβληθούν με τη διαδικασία και ενώπιον της αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επί του θέματος οι ενώσεις θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους.  

                                                                                                   Αθήνα, 19/10/2017

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

 Χριστόφορος Σεβαστίδης,  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών

             Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

       Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Ενημέρωση για τη δήλωση πόθεν έσχες

Ενημέρωση για τη δήλωση πόθεν έσχες

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι επί της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ της  υπ’ αριθ. 1846 οικ. /13-10-2016 κοινής απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3300/13-10-2016)  –  για τη δήλωση πόθεν   έσχες – δεν έχει εκδοθεί ακόμη  απόφαση.

Κατόπιν τούτου  κατατέθηκε  νέα αίτηση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς  (που υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση έως την 21-10-2017)  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή διαταγή αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

          Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———                           

Κατά τη συνεδρίαση της 30-9-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και μετά την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα κ. Παρασκευά Αδάμη από το Διοικητικό Συμβούλιο,  την θέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέλαβε ο κ. Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που  διαμορφώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση είναι ως εξής :

Πρόεδρος: Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών,

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μητρουλιάς, Αντεισαγγελέας Εφετών,

Γενική Γραμματέας: Αρετή Σκαφίδα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Ταμίας: Σωτήριος Μπουγιούκος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Χριστιάνα Φραγκιά, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Μέλη: Νικόλαος Καλλίδης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,  Σπυριδούλα Σταυράτη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ροζαλία Λάλλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων  εύχεται στους κ.κ. συναδέλφους καλή και δημιουργική δικαστική χρονιά.  

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

      

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

Ομαδική Ασφάλιση των μελών της ΕΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

  Κατόπιν επικοινωνίας μας με την ασφαλιστική εταιρία INTERAMERICAN  για την ανανέωση Ομαδικής Ασφάλισης της Ένωσης,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση  για τα μέλη της Ένωσής μας στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ασφαλιστικής εταιρίας επί της Λ Συγγρού 124 -126, την Τετάρτη  4/10/2017, ώρα  18:00,    με σκοπό  την ενημέρωση  σχετικά με το πρόγραμμα  της ασφάλισης,  που απευθύνεται  τόσο στα  ήδη ασφαλισμένα άτομα  αλλά και  στα μέλη σας τα οποία ενδιαφέρονται να ενταχθούν  στη ομαδική ασφάλιση.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική πρόσκληση και το  νέο ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλισης.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

    

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                                   Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

 

 

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

   Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 166/19-12-2016 ανακοίνωσής μας σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 373/2016 Απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία δέχθηκε την αίτησή μας περί  αναστολής υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ακύρωσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που μας υποχρέωνε προς τούτο.

   Επειδή, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν υποχρεούμαστε εισέτι στην  υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

   Ακολουθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών