Ομαδική Ασφάλιση των μελών της ΕΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

  Κατόπιν επικοινωνίας μας με την ασφαλιστική εταιρία INTERAMERICAN  για την ανανέωση Ομαδικής Ασφάλισης της Ένωσης,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση  για τα μέλη της Ένωσής μας στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ασφαλιστικής εταιρίας επί της Λ Συγγρού 124 -126, την Τετάρτη  4/10/2017, ώρα  18:00,    με σκοπό  την ενημέρωση  σχετικά με το πρόγραμμα  της ασφάλισης,  που απευθύνεται  τόσο στα  ήδη ασφαλισμένα άτομα  αλλά και  στα μέλη σας τα οποία ενδιαφέρονται να ενταχθούν  στη ομαδική ασφάλιση.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική πρόσκληση και το  νέο ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλισης.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

    

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                                   Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

 

 

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

   Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 166/19-12-2016 ανακοίνωσής μας σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 373/2016 Απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία δέχθηκε την αίτησή μας περί  αναστολής υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ακύρωσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που μας υποχρέωνε προς τούτο.

   Επειδή, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν υποχρεούμαστε εισέτι στην  υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

   Ακολουθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Συγχαρητήριο Μήνυμα

Συγχαρητήριο Μήνυμα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συγχαίρει τους προαχθέντες συναδέλφους και εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος προσκλήθηκαν και παραστάθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Πολυνομοσχέδιο. Σας ανακοινώνουμε τις θέσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ενώσεως στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την 16/5/2017.

Από τη διάταξη του άρθρου 63 παράγραφος 4 έχουμε τη γνώμη και ζητάμε τη διαγραφή του πρώτου εδαφίου της β΄ περιπτώσεως που απαγορεύει στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τους λοιπούς Εισαγγελείς να παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης και να διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές και αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων.

Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με τις διατάξεις των άρθρων 31,33 και 34 του Κ.Ποιν.Δ. οι οποίες προβλέπουν τη διενέργεια προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης από τους ειδικούς και τους γενικούς προανακριτικούς υπαλλήλους πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέως.

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται η εξάρτηση της εκδόσεως εισαγγελικής παραγγελίας από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Η εξάρτηση αυτή συνιστά αντιδικονομική διαδικαστική πράξη και εξ αυτού του λόγου ανεπίτρεπτη δέσμευση του Εισαγγελικού Λειτουργού και αδιανόητο περιορισμό της εκ του Συντάγματος και του Νόμου αρμοδιότητος του.

Η διάταξη του άρθρου 64 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές» πρέπει να διαγραφεί ενόψει του γεγονότος ότι αναγνωρίζει στην Α.Α.Δ.Ε. τη δυνατότητα να κρίνει αν είναι σκόπιμο να θέσει στο σύστημα ανάλυσης κινδύνου την εισαγγελική γνωστοποίηση και έτσι να καθιστά αυτήν άνευ αντικειμένου.

Η διευκρίνιση ότι «η γνωστοποίηση δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας» είναι περιττή και η προσθήκη της φράσεως «ούτε δεσμεύει την Α.Α.Δ.Ε. για τη διενέργεια ελέγχου» ενέχει για τη εισαγγελική αρχή ένα διακριτό παραγκωνισμό αφού η γνωστοποίηση γίνεται ύστερα από πιθανολόγηση παραβάσεως της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και βασίζεται σε έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Εισαγγελεύς.

Με τον τρόπο αυτό η Α.Α.Δ.Ε. αποκτά τη αρμοδιότητα να αξιολογεί και να κρίνει τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Εισαγγελέας.

Είναι, επίσης αντιφατική και ανακόλουθη η απαγόρευση γνωστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα για την τέλεση ποινικού αδικήματος δυσχεραίνεται ουσιωδώς διότι οι έρευνες αυτές, κατά τις διατάξεις του Κ.Ποιν.Δ., διεξάγονται υπό την διεύθυνση και τον έλεγχο του Εισαγγελέως.

Για την Ε.Ε.Ε. η διάταξη αυτή του άρθρου 64 ουδεμία υπηρετεί αποτελεσματικότητα της Α.Α.Δ.Ε.  στον τομέα της έρευνας τελέσεως αξιοποίνων πράξεων αντιθέτως δημιουργεί ρωγμές στη λειτουργική ανεξαρτησία της Εισαγγελικής αρχής.

Ως προς τη διάταξη του άρθρου 65 η Ε.Ε.Ε. έχει εκφράσει την  έντονη αντίθεσή της με το σκεπτικό ότι η εξάρτηση της ποινικής δίωξης εκ της υποβολής «αιτήσεως αρχής» και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν προσήκει σε εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες η δίωξη άπτεται, οπωσδήποτε, του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Η διάταξη αυτή καταλύει ευθέως την εισαγγελική ανεξαρτησία και συνιστά λανθάνουσα υπονόμευση του εισαγγελικού έργου.

Η σύσταση Επιτροπής, στη συνέχεια της διατάξεως μας βρίσκει, εν μέρει, σύμφωνους.

Ωστόσο δεν διευκρινίζεται ποια είναι η φύση του αιτήματος προς τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη σύνταξη ειδικής και εμπεριστατωμένης γνώμης όταν αυτό υποβάλλεται από Επιτροπή αποτελούμενη από ανώτατο δικαστικό και ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς γεγονός που καθιστά την Επιτροπή ανενεργή αφού modus operandi της λειτουργίας της καθιστά η υποβολή αιτήματος.

Αν όμως, παρά ταύτα, αποφασίσετε τη σύσταση της Επιτροπής, πρέπει η ιδιότητα του μέλους να συμβαδίζει με την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των συμμετεχόντων σε αυτήν, υπηρεσιακή κατάσταση που επιβάλλει την αύξηση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και μάλιστα με παρόν Σχέδιο Νόμου κατά δυο(2).

Διότι παράλληλη άσκηση των καθηκόντων Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου ως μέλους της Επιτροπής και των κυρίων δικαστικών καθηκόντων είναι εκτέλεση υπηρεσίας που υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης φύσης ενόψει του ότι η σύνταξη ενός ειδικά εμπεριστατωμένου και αιτιολογημένου πορίσματος απαιτεί κόπο και χρόνο που δεν απομένει όταν ασκούνται και τα κύρια δικαστικά καθήκοντα.

Τέλος σχετικά με το άρθρο 71 που προβλέπει τη κατάργηση του Ζ΄ Ψηφίσματος  από 1/1/2017 ζητάμε την εφαρμογή της διατάξεως αυτής από 1/6/2017.

Επείγον Φορολογικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σε συνέχεια των ΠΟΛ 1147/29.9.2016 και ΠΟΛ. 1161/1.11.2016 εγκυκλίων της Γενικής Φορολογικής Δ/νσης  παρέχονται από αυτήν οι ακόλουθες οδηγίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τον χειρισμό εκκρεμών δικαστικών προσφυγών που αφορούν δικαστικούς λειτουργούς:

«Με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου4 του ν. 2479/1997 ορίζεται ότι οι ισχύουσες διατάξεις για την παραγραφή αξιώσεων κατά τη διάρκεια της επιδικίας δεν εφαρμόζονται στις εκδικαζόμενες από τα διοικητικά δικαστήρια υποθέσεις. Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δικαστικός λειτουργός έχει ασκήσει εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή για τα (3) προηγούμενα της προσφυγής αυτής έτη, τότε έχει διακόψει νόμιμα τη σχετική παραγραφή της αξίωσης για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου για τα έτη αυτά. Συνεπώς και για τα έτη αυτά, εφαρμόζονται οι οδηγίες που δόθηκαν με τις ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ1161/1.11.2016. Προϋπόθεση για την εκ νέου εκκαθάριση των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων και για τα προαναφερόμενα έτη για τα οποία εκκρεμεί η εκδίκαση τους σε πρώτο βαθμό, αποτελεί η υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του δικαστικού λειτουργού με τη οποία θα δηλώνεται ότι προτίθεται να παραιτηθεί  του δικογράφου της και του δικαιώματος εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής του ως προς όλα τα κεφάλαια και αιτήματά της καθώς και η προσκόμιση στην οικεία Δ.Ο.Υ. της σχετικής δήλωσης παραίτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο.

Όσον αφορά το χειρισμό των εκκρεμών εφέσεων που οι Δ.Ο.Υ. έχουν ασκήσει κατά πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν δικαστικούς λειτουργούς σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με τα με Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1154771 ΕΞ2016/26.10.2016 και ΔΕΑΦ Α1160917 ΕΞ2016/7.11.2016 έγγραφά της ανωτέρω υπηρεσίας ».

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

      Αγαπητοί συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε την διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας, που θα διεξαχθεί στις Σπέτσες από 23 έως 25/6/2017, με θέμα «Αθλητική Δικαιοσύνη». Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μην επιδοτήσει τα έξοδα διοργάνωσης της ημερίδας αυτής.

      Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο των εγκαταστάσεων της « Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής».

(Ι) Διαμονή

      Εξασφαλίστηκε προνομιακή τιμή για τα μέλη και τους συνοδούς τους στους  «Ξενώνες της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής» με τιμή 40ευρώ με πρωινό το άτομο ή 55ευρώ το άτομο με ημιδιατροφή.

      Οι κρατήσεις των δωματίων θα γίνουν από τους ενδιαφερόμενους, στον γραμματέα της Ένωσης κ Άγγελο Σπύρου, τηλ. 2108222548. Κρατήσεις μπορούν να γίνουν και στα ξενοδοχεία «ΣΠΕΤΣΕΣ», «ΝΗΣΙΑ» ή σε οποιοδήποτε άλλο ξενοδοχείο του νησιού μετά από απευθείας επικοινωνία των συνέδρων με τα  Ξενοδοχεία και σε τιμή που θα συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

(ΙΙ) Μετακίνηση

       Η μετακίνηση των συνέδρων θα γίνει προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων  Αθήνας και Θεσσαλονίκης με  πούλμαν ως εξής:

- 11.00 αναχώρηση λεωφορείων από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

-12.00 αναχώρηση λεωφορείων από την είσοδο του Εφετείου Αθηνών (οδός Λουκάρεως).

(ΙΙΙ) Προσωρινό Πρόγραμμα  

Παρασκευή 23/6/2017

  – 20:30 Παράθεση δείπνου από το Δήμο Σπετσών.

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

       – 09:30 – 13:30 Επιστημονική Ημερίδα.

       – 14:30 Παράθεση γεύματος  από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

       – 18:00 – 22:30 Προαιρετικές εκδηλώσεις.

 Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

       – 10:00 Προαιρετική επίσκεψη σε μουσεία-ιερές μονές κλπ. αξιοθέατα.  

        – 11.30 Περίπλους του νησιού με καΐκια.

       – 15:00 Αναχώρηση λεωφορείων για Αθήνα.  

      Προσεχώς θα σας αποσταλεί το οριστικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και περαιτέρω πρακτικές οδηγίες και πληροφορίες.

      Για λοιπές πληροφορίες επί του παρόντος, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΕΕ, κ. Π. Αδάμη (τηλ. : 6948-962645), καθώς και με τη Γραμματεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (κ. Ά. Σπύρου, 210-8222548, email : eisag@otenet.gr).

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να δηλώσουν τη συμμετοχή στην Γραμματεία της ΕΕΕ εγκαίρως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

 

Μνημόσυνο Eισαγγελέως Εφετών, Ευγενίας Παπαγεωργίου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι το σαρανταήμερο μνημόσυνο της εκλιπούσης Eισαγγελέως Εφετών, Ευγενίας Παπαγεωργίου, θα τελεστεί την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, στην  Κάντζα Παλλήνης (έξοδος Αττικής Οδού 17).                     

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/4/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Εξ αφορμής επικρίσεων και σχολίων παράγοντος της οικονομικής ζωής του τόπου, που δημοσιεύτηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με τις ασκηθείσες, σε βάρος του, ποινικές διώξεις, ύστερα από  προκαταρκτική εξέταση που διενήργησαν οι Εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, η Ένωση Εισαγγελέων επισημαίνει ότι η ποινική δίωξη ασκείται στο όνομα της Πολιτείας, όταν, μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος προσώπου στο οποίο αποδίδονται οι αξιόποινες πράξεις. Επομένως τα περί στοχοποίησης συγκεκριμένου προσώπου και τα περί βλάβης των επενδυτικών σχεδίων του, εκτός του ότι είναι αβάσιμα και αναπόδεικτα, δεν ανήκουν στο πεδίο της λειτουργικής αρμοδιότητας των Εισαγγελέων ούτε ανταποκρίνονται στα εκ του Νόμου καθήκοντα και υποχρεώσεις τους για τη δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων από οποιονδήποτε κι αν τελούνται.

  Η έρευνα και η αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας επιβάλλεται από τη συνεχή διείσδυση της στην οικονομική ζωή της χώρας όσο και από την τεράστια βλάβη που τα εγκλήματα αυτά προξενούν στο κοινωνικό σύνολο. Πρωταρχικό μέλημα και αυστηρή προτεραιότητα των Εισαγγελέων αποτελεί η πάταξη της οικονομικής εγκληματικότητας, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών