ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ INTERAMERICAN

Σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής : 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με φάκελο στη δ/νση:

INTERAMERICAN

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 124-126 ΑΘΗΝΑ 11782

ΚΛΑΔΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ (κ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Υπεύθυνη για θέματα αποζημιώσεων είναι η κυρία ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ laxaniotik@interamerican.gr τηλ.2109461764( από 12.00 έως 16.00)

Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται με συμπληρωμένη κατάσταση, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί με συνημμένο έγγραφο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι : 

  1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου και η ασθένεια / ατύχημα για την οποία πραγματοποιήθηκε η ιατρική επίσκεψη

Σε περίπτωση που ο γιατρός δεν θέλει να γράψει πάνω στην απόδειξη (λόγω προσωπικών δεδομένων) την ασθένεια/ατύχημα για την οποία πραγματοποιήθηκε η ιατρική επίσκεψη, θα πρέπει η πρωτότυπη απόδειξη να συνοδεύεται με ξεχωριστή γνωμάτευση.

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παραπεμπτικό και γνωμάτευση του γιατρού για την εξέταση.

Πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφεται το είδος της εργαστηριακής εξέτασης.

Αν προηγηθεί χρήση Ασφαλιστικού Φορέα, τότε απαιτείται απλή φωτοτυπία του παραπεμπτικού του Ασφαλιστικού Φορέα και πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής της εξέτασης. 

  1. ΦΑΡΜΑΚΑ

          Συνταγή και γνωμάτευση του γιατρού.

Πρωτότυπη απόδειξη φαρμακείου όπου αναγράφεται το όνομα του ασφαλισμένου, το είδος και η αξία των φαρμάκων.

Στο πίσω μέρος της απόδειξης επικολλούνται τα αντίστοιχα κουπόνια που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων.

Αν προηγηθεί χρήση Ασφαλιστικού Φορέα, τότε απαιτείται απλή φωτοτυπία της συνταγής   του Ασφαλιστικού Φορέα και πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής του φαρμακείου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δέσποινα Σακαλή (INTERAMERICAN, οδός Πανόρμου 119 & Κηφισίας, ΤΚ 11524 – Αθήνα,  τηλ. 210 6609719, κινητό :693 2300780)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ανακοίνωση 34η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αριθμ. Πρωτ.:137/7-11-2018

             ΠΡΟΣ :

                               Τους κ. Εισαγγελείς-Μέλη της Ένωσής μας

                                                      Αγαπητοί Συνάδελφοι,

———-

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει ότι η  34η  Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσής  μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ.  στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60). Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά σχετικές  ατομικές  προσκλήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης αποτελεί απόδειξη ενδιαφέροντος για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο κι ενδυναμώνει την Ένωσή μας στις διεκδικήσεις της για βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της διαμονής των συναδέλφων που κατοικούν και υπηρετούν εκτός Αθηνών.

Ειδικότερα, η  Ένωσή μας  θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των συναδέλφων καταβάλλοντας, κατ’ ανώτατο όριο,  το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο επιλογής τους με την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού, καθώς επίσης και το ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τα οδοιπορικά τους έξοδα.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
                                                     Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       
                                               Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου
                                               Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

135 /26-10-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

Σας ενημερώνουμε ότι την 19-10-2018, στη Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κο Μιχαήλ Καλογήρου στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα «Ποινική Αντιμετώπιση των Τυχερών Παιγνίων».

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε θετικό κλίμα. Συζητήθηκαν τα καίρια θέματα που μας απασχολούν  και ζητήσαμε:

- την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών ανά την επικράτεια και ιδίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με παράλληλη έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης θέσεων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,

- την αύξηση των οργανικών θέσεων αναλογικά με την αριθμό των εισερχόμενων υποθέσεων ανά εισαγγελία, την συμμετοχή της ΕΕΕ στην τελική διαβούλευση για τους νέους Κώδικες Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας και στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, προ της εισαγωγής προς ψήφιση στη Βουλή,

- την ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών και την κάλυψη των κτιριοδομικών αναγκών των εισαγγελιών της χώρας, με έμφαση στην ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο Εφετείο Αθηνών από την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση.

Ο κ. Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας τα αιτήματά μας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι, 
      Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την έκθεση πεπραγμένων του για το έτος 2017, στην οποία παρουσιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητά του από δικαιοδοτική, θεσμική και διοικητική πλευρά. 
      Αντίτυπα της έκθεσης αυτής είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Ένωσής μας. Επίσης, μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστότοπο του Δικαστηρίου. 
(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo27000/el/).

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/9/2018

Αριθμ.Πρωτ.: 129 / 20-9-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

     Σας επισυνάπτουμε τη με αριθμό ΠΟΛ. 1175/17-9-2018 που αφορά στη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίστηκε πάνω στην έκτακτη παροχή της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν. 3620/2007 για τα έτη 2013 και 2014 προκειμένου να προβείτε στη διαδικασία που προβλέπεται στις  παραγράφους 10 και 11 αυτής. Υπογραμμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής του σχετικού αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. εκπνέει την 31 Δεκεμβρίου 2018.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αριθμ.Πρωτ.: 128 / 17-9-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

———

    Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσής μας  με έλληνες βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου προγραμματίστηκαν δύο επισκέψεις εισαγγελικών λειτουργών στις Βρυξέλλες με κάλυψη των εξόδων  (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε δίκλινα δωμάτια) από την Ευρωβουλή.  Η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από την 26η έως και την 28η Νοεμβρίου 2018 και θα συμμετέχουν δεκαπέντε (15) εισαγγελικοί λειτουργοί που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Αρείου Πάγου, Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.

    Η αναχώρηση θα γίνει από το αεροδρόμιο της Αθήνας το πρωί της 26ηςΝοεμβρίου 2018 και η επιστροφή το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου 2018 .

   Παρακαλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανωτέρω αποστολή να προβούν στη σχετική δήλωση μέχρι την  21/9/2018.

    Σε περίπτωση περισσοτέρων συμμετοχών, θα ακολουθήσει κλήρωση.

    Για την επόμενη επίσκεψη τριάντα (30) εισαγγελικών λειτουργών που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2019 θ’ ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/9/2018

Αριθμ.Πρωτ.: 126/5-9-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

     Η Ένωσή μας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συνδιοργανώσουν ημερίδα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018, με θέμα την ποινική αντιμετώπιση των τυχερών παιγνίων.

     Για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων από όλη τη χώρα η Ένωσή μας προτίθεται να καλύψει το κόστος μετακίνησης  σαράντα (40) συναδέλφων, οι οποίοι θα ταξιδέψουν αεροπορικά από Αθήνα την 19/10 και θα επιστρέψουν την 20/10/2018.

  Παρακαλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ημερίδα να προβούν στη σχετική δήλωση αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης (eisag@otenet.gr) μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, ώστε να οριστικοποιηθεί η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων.

     Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής υπερβούν τις σαράντα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αριθμ.Πρωτ.: 116/26-7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

        Η ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», στην οποία διατηρούμε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό 2002410, μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστηρίου και τα επόμενα έτη, επιβάλλεται αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 10% και μας κάλεσε να προβούμε στη συγκεκριμένη πρόσθετη πράξη, ώστε να σταλούν τα ατομικά ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλίστρων με τις νέες τιμές.

        Η εν λόγω αύξηση είναι, κατά την εταιρεία, αναγκαία λόγω της αυξημένης χρήσης στην ευρεία νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποζημιώσεων/ασφάλιστρων (loss ratio) να έχει διαμορφωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, προσεγγίζοντας την τελευταία περίοδο το 130%, στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα μας αλλά και στην ηλικιακή ωρίμανση του ασφαλισμένου πληθυσμού.

        Σε επικοινωνία που είχαμε με τον αρμόδιο ασφαλιστικό σύμβουλο μας αναφέρθηκε ότι όσοι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να καταβάλουν τα ασφάλιστρα, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αναπροσαρμογή, μπορούν να παύσουν να συμμετέχουν στο συμβόλαιο αυτό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                       Η Γενική Γραμματέας

       

   Ελευθέριος Μιχαηλίδης                                Κέλλυ Θεολογίτου

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών