ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος προσκλήθηκε από την Ένωση Δικαστών “και Εισαγγελέων”, με πρόσκληση που υπέγραψαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης αυτής, να παρευρεθεί και να απευθύνει χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της 10.12.2016.

Ωστόσο δεν δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων για να απευθύνει χαιρετισμό γιατί “αποφάσισαν” ότι η Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους όλων των Δικαστικών Ενώσεων.

Ουδείς μας ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή και ουδεμία εξουσιοδότηση προφορική η έγγραφη χορηγήσαμε για μια τέτοιας φύσεως και εκτάσεως εξουσιοδότηση.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση χωρίς να απευθύνει χαιρετισμό πληροφορώντας του Κυρίους Δικαστές ότι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη Ένωση και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος δεν προσφωνήθηκε με την ιδιότητα με την οποία παρίστατο στη Γενική Συνέλευση δηλονότι αυτής του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων , όπως είθισται και επιβάλλεται στις Γενικές Συνελεύσεις των Δικαστικών Ενώσεων αλλά ως κ. Ασπρογέρακας.

Ο Εισαγγελεύς Εφετών Δημήτρης Ασπρογέρακας δεν είχε λόγο, όπως δεν είχε λόγο εδώ και τριάντα δύο χρόνια, να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση μιας Ένωσης της οποίας δεν είναι μέλος, ούτε υπήρξε μέλος γιατί  “γεννήθηκε” με τη σύσταση της Ένωσης Εισαγγελέων και υπάρχει ως μέλος αυτής από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεως της.

Σας ενημερώνω για την κατάσταση αυτή και σας γνωστοποιώ ότι η φωνή της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος δεν θα σιγήσει, ούτε μπορεί να σιγήσει, επισημαίνοντας σε όσους εκ των συναδέλφων εισαγγελικών λειτουργών εξακολουθούν να είναι μέλη της Ένωσης αυτής ποιες μπορεί να είναι οι θέσεις και οι απόψεις της στα ειδικά θέματα και τις ιδιαιτερότητες του Εισαγγελικού Κλάδου, όταν και όποτε  τεθούν τα σχετικά ζητήματα αλλά και ποια Ένωση μπορεί να τους εκπροσωπήσει πραγματικά με γνήσια ταυτότητα, με αξιοπρέπεια, με ευπρέπεια και μέτρο αρετής.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

Δημήτρης Ασπρογέρακας

Εισαγγελεύς Εφετών

 

 

Αύξηση εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστών 1-12-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 67918/25-11-2016 (ΦΕΚ Γ 1194) τροποποιήθηκε η με αριθμό 63868/7-9-2016 (ΦΕΚ 834Γ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αυξανομένου κατά επτά(7) και οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα(30).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

Ενημέρωση μελών για την 32η Γενική Συνέλευση

Θέμα:  Ενημέρωση μελών για τη Γενική Συνέλευση

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

   Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ευχαριστεί που συμμετείχατε στην ετήσια Γενική Συνέλευσή μας και μάλιστα στο δεύτερο μέρος (εργασιών αυτής) με την μεγαλύτερη απαρτία από ιδρύσεως, επιδοκιμάζοντας κατ αυτόν τον τρόπο τα πεπραγμένα μας, (173 υπέρ και ένας κατά) και υποδηλώνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου.

  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρόεδροι όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων και χαιρέτησαν αυτή.

  Ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στη βούληση της πολιτείας α) να καταπολεμήσει  τη διαφθορά, β) να αυξήσει τις οργανικές θέσεις και γ) να μην προβεί σε περαιτέρω περικοπές αντιθέτως δε, να επαναφέρει τις αποδοχές μας στο προ κρίσεως επίπεδο μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

   Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και με την ιδιότητα του πρώην συναδέλφου στην ανεξαρτησία των εισαγγελικών λειτουργών και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Έλληνα Εισαγγελέα.  

   Για  όσους απουσίασαν αποστέλλουμε τα πεπραγμένα του Διοικητικό Συμβουλίου και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

   Επισημαίνεται ότι στον «Εισαγγελικό λόγο», δευτέρου εξαμήνου του 2016, θα συμπεριληφθούν και οι ομιλίες της Κας Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου καθώς και του Προέδρου μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος


      Ο Πρόεδρος                                        O Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

     Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Συνημμένα

1 Έκθεση πεπραγμένων

2 Ψήφισμα της ΓΣ.

Πρόγραμμα 32ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε συνημμένα το πρόγραμμα της 32ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή 27/11/2016 και ώρα 09.30 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Δ.Σ.Α και παρακαλούμε θερμά να τιμήσετε με την παρουσία σας την κορυφαία καταστατική εκδήλωση του επιστημονικού μας σωματείου.

Σημειωτέον ότι στις 14.00 α)θα ακολουθήσει κλήρωση μεταξύ των παρευρισκόμενων μελών για την επικείμενη επίσκεψη μας στις Βρυξέλλες και β)γεύμα με κατάλληλη διαμόρφωση της αίθουσας.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν οι συνημμένες αιτήσεις α) Ακύρωσης της υπ’ αρ. 1846 οικ./13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3300/13.10.2016) και β) Αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεώς μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την  προσωρινή διαταγή για την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέχρι την δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

           Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Επιστολή προς Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τα μισθολογικά μας

Αριθμ. Πρωτ.:145/15-11-2016

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα μισθοδοσίας)    

                                                

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1161/1-11-2016 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ιδίως σε ότι αφορά το υπ’ αριθ. 5 χωρίο αυτής που σας αφορά ως εκκαθαριστές μισθοδοσίας και συντάξεων Δικαστικών Λειτουργών από το έτος 2016 και εντεύθεν, προκειμένου να διενεργούνται εφεξής και για το μέλλον, ιδίως από 1/01/2017, απευθείας από εσάς οι εκκαθαρίσεις αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος μας μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών μας  χωρίς την μεσολάβηση των ΔΟ.Υ. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

Ανακοίνωση 15/11/2016

 

Αριθμ. Πρωτ. : 148/15-11-2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 274/15-11-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ομόφωνα νέα ταμίας αυτού η Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Αρετή Σκαφίδα στη θέση της παραιτηθείσης κ. Ευθυμίας Σωτηροπούλου, Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Ως νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Χριστιάνα Φραγκιά.

 

                     

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

Ανακοίνωση 10/11/2016


                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :143/10-11-2016

 

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Εισαγγελέων  Ελλάδος σας καθιστά γνωστό ότι η Ε.Ε.Ε αποτελεί το μοναδικό πόλο συσπείρωσης της Ισταμένης Δικαιοσύνης  και ότι περιλαμβάνει το σύνολο των Εισαγγελικών Λειτουργών (μεταξύ των οποίων και οι ανώτεροι και ανώτατοι), οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την ευόδωση των σκοπών της, όπως αυτοί, με κρυστάλλινη καθαρότητα αναφέρονται στο Καταστατικό της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, προσκαλεί τα μέλη της και ιδιαίτερα τους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς να πυκνώσουν τις γραμμές του αγώνα μας αναλαμβάνοντας το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί στη λειτουργία της Ενώσεώς μας, ενεργοποιούμενοι στα πλαίσια του καταστατικού,   για να διατηρηθεί  συμπαγής η ενότητα μας  και να ακούγεται παντού δυνατή και αδιάσπαστη η φωνή μας προκειμένου να καθίσταται απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι αποτελούμε ένα αυτοδύναμο και αυτοτελές Σώμα που δεν ακολουθεί αλλά προηγείται, ελέγχει, προτείνει και εισακούεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα αποτελούσε τιμή μας η παρουσία σας και η ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 27/11/2016 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:141/3-11-2016

         ΠΡΟΣ :   Τους κ. Εισαγγελείς-Μέλη της Ένωσής μας

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

———-

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει ότι η  32η Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσής  μας θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή  27-11-2016  και  ώρα  9.30’ π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60). Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά σχετικές  ατομικές  προσκλήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

  Η πλήρωση της θέσεως της Εισαγγελέως Αρείου Πάγου από τον κλάδο μας, η αποφορολόγηση των αποδοχών μας κατ’εφαρμογήν των αποφάσεων του Μισθοδικείου, η αύξηση των οργανικών θέσεων Εισαγγελέων αποτελούν επιστέγασμα πάγιων αιτημάτων της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και επίμονων  προσπαθειών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που τιμήσατε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας.

  Ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα της οικονομικής ύφεσης αλλά κυρίως της κλιμακούμενης κρίσης θεσμών και αξιών, η  μαζική παρουσία των συναδέλφων στη κύρια συλλογική καταστατική δραστηριότητα της ένωσής μας θεωρείται αναγκαία προκειμένου, μέσω της ανταλλαγής απόψεων για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, να απευθυνθούμε προς την πολιτεία με θεσμικό παράστημα εκφράζοντας τη βούληση και την απαίτηση των Εισαγγελέων να υπηρετούν και οι πολίτες να απολαμβάνουν, μία Δικαιοσύνη ποιοτικότερη και αμεσότερη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της διαμονής των εκτός Αθηνών συναδέλφων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των συναδέλφων στο ξενοδοχείο «PRESIDENT» (διανυκτέρευση της 26ης Νοεμβρίου 2016 αξίας #65 ευρώ# σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με πρωινό) και επιπλέον θα χορηγήσει το ποσό των #50 ευρώ# μέσω εντάλματος πληρωμής, ανά συνάδελφο (κατ΄αίτηση) για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.

[Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για τη διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στις Εισαγγελίες τους].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Παρασκευάς Αδάμης

          Εισαγγελέας Εφετών                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

Ανακοίνωση – Αύξηση οργανικών θέσεων 14/10/2016

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 138/14-10-2016

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

                  ———

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας γνωστοποιεί ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του εισαγγελικού κλάδου ως εξής : από 1/12/2016 αυξάνονται κατά δύο(2) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου, κατά τρεις (3) οι θέσεις Εισαγγελέων Εφετών, κατά δύο (2) οι θέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών, ενώ από 1/1/2017 κατά πέντε (5) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων.

H Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει κάθε προσπάθεια διασύνδεσης της επικείμενης αύξησης των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών με την αύξηση των ορίων ηλικίας ενόψει του ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων ήταν το πρώτο μέλημα και αποτέλεσε ουσιαστικό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτεύχθηκε, όπως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ύστερα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών