ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκαν οι συνημμένες αιτήσεις α) Ακύρωσης της υπ’ αρ. 1846 οικ./13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3300/13.10.2016) και β) Αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεώς μας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την  προσωρινή διαταγή για την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μέχρι την δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

           Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Επιστολή προς Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τα μισθολογικά μας

Αριθμ. Πρωτ.:145/15-11-2016

Προς: Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα μισθοδοσίας)    

                                                

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1161/1-11-2016 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ιδίως σε ότι αφορά το υπ’ αριθ. 5 χωρίο αυτής που σας αφορά ως εκκαθαριστές μισθοδοσίας και συντάξεων Δικαστικών Λειτουργών από το έτος 2016 και εντεύθεν, προκειμένου να διενεργούνται εφεξής και για το μέλλον, ιδίως από 1/01/2017, απευθείας από εσάς οι εκκαθαρίσεις αποδοχών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος μας μετά την αφαίρεση ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών μας  χωρίς την μεσολάβηση των ΔΟ.Υ. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

Ανακοίνωση 15/11/2016

 

Αριθμ. Πρωτ. : 148/15-11-2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 274/15-11-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ομόφωνα νέα ταμίας αυτού η Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Αρετή Σκαφίδα στη θέση της παραιτηθείσης κ. Ευθυμίας Σωτηροπούλου, Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Ως νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Χριστιάνα Φραγκιά.

 

                     

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

Ανακοίνωση 10/11/2016


                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :143/10-11-2016

 

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Εισαγγελέων  Ελλάδος σας καθιστά γνωστό ότι η Ε.Ε.Ε αποτελεί το μοναδικό πόλο συσπείρωσης της Ισταμένης Δικαιοσύνης  και ότι περιλαμβάνει το σύνολο των Εισαγγελικών Λειτουργών (μεταξύ των οποίων και οι ανώτεροι και ανώτατοι), οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την ευόδωση των σκοπών της, όπως αυτοί, με κρυστάλλινη καθαρότητα αναφέρονται στο Καταστατικό της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, προσκαλεί τα μέλη της και ιδιαίτερα τους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς να πυκνώσουν τις γραμμές του αγώνα μας αναλαμβάνοντας το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί στη λειτουργία της Ενώσεώς μας, ενεργοποιούμενοι στα πλαίσια του καταστατικού,   για να διατηρηθεί  συμπαγής η ενότητα μας  και να ακούγεται παντού δυνατή και αδιάσπαστη η φωνή μας προκειμένου να καθίσταται απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι αποτελούμε ένα αυτοδύναμο και αυτοτελές Σώμα που δεν ακολουθεί αλλά προηγείται, ελέγχει, προτείνει και εισακούεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα αποτελούσε τιμή μας η παρουσία σας και η ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 27/11/2016 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:141/3-11-2016

         ΠΡΟΣ :   Τους κ. Εισαγγελείς-Μέλη της Ένωσής μας

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

———-

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει ότι η  32η Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσής  μας θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή  27-11-2016  και  ώρα  9.30’ π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60). Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά σχετικές  ατομικές  προσκλήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

  Η πλήρωση της θέσεως της Εισαγγελέως Αρείου Πάγου από τον κλάδο μας, η αποφορολόγηση των αποδοχών μας κατ’εφαρμογήν των αποφάσεων του Μισθοδικείου, η αύξηση των οργανικών θέσεων Εισαγγελέων αποτελούν επιστέγασμα πάγιων αιτημάτων της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και επίμονων  προσπαθειών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που τιμήσατε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας.

  Ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα της οικονομικής ύφεσης αλλά κυρίως της κλιμακούμενης κρίσης θεσμών και αξιών, η  μαζική παρουσία των συναδέλφων στη κύρια συλλογική καταστατική δραστηριότητα της ένωσής μας θεωρείται αναγκαία προκειμένου, μέσω της ανταλλαγής απόψεων για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, να απευθυνθούμε προς την πολιτεία με θεσμικό παράστημα εκφράζοντας τη βούληση και την απαίτηση των Εισαγγελέων να υπηρετούν και οι πολίτες να απολαμβάνουν, μία Δικαιοσύνη ποιοτικότερη και αμεσότερη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της διαμονής των εκτός Αθηνών συναδέλφων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των συναδέλφων στο ξενοδοχείο «PRESIDENT» (διανυκτέρευση της 26ης Νοεμβρίου 2016 αξίας #65 ευρώ# σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με πρωινό) και επιπλέον θα χορηγήσει το ποσό των #50 ευρώ# μέσω εντάλματος πληρωμής, ανά συνάδελφο (κατ΄αίτηση) για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.

[Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για τη διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στις Εισαγγελίες τους].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Παρασκευάς Αδάμης

          Εισαγγελέας Εφετών                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

Ανακοίνωση – Αύξηση οργανικών θέσεων 14/10/2016

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 138/14-10-2016

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

                  ———

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας γνωστοποιεί ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του εισαγγελικού κλάδου ως εξής : από 1/12/2016 αυξάνονται κατά δύο(2) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου, κατά τρεις (3) οι θέσεις Εισαγγελέων Εφετών, κατά δύο (2) οι θέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών, ενώ από 1/1/2017 κατά πέντε (5) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων.

H Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει κάθε προσπάθεια διασύνδεσης της επικείμενης αύξησης των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών με την αύξηση των ορίων ηλικίας ενόψει του ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων ήταν το πρώτο μέλημα και αποτέλεσε ουσιαστικό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτεύχθηκε, όπως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ύστερα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

Ανακοίνωση – Ασυμβίβαστα με τη ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

 

                           

 

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. :135/26-9-2016

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σχετικά με το ζήτημα των ασυμβιβάστων με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΕΕ, υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με το καταστατικό και την αιτιολογική έκθεση τροποποίησης αυτού, ασυμβίβαστο υφίσταται α) από την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης στο εξωτερικό, β) εξαιτίας της αποχής από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή αλλού γ) από την κατάληψη θέσης Συμβούλου Υπουργού δ)  από την ανάδειξη ή την τοποθέτηση σε υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις και ε) για όποιον λαμβάνει άδεια οποιασδήποτε μορφής [εκπαιδευτική, αναρρωτική κλπ] της οποίας  η συνεχόμενη διάρκεια υπερβαίνει τους 6 μήνες.

  Τα κριτήρια που οδήγησαν στη θέσπιση των ως άνω ασυμβιβάστων ήταν :

  α) η ανάγκη αντιμετώπισης του διοικητικού κενού που συνεπάγεται η διαρκής και μακροχρόνια φυσική απουσία, η οποία κατά λογική αναγκαιότητα αποκλείει την αποτελεσματική ενασχόληση με τα ζητήματα της Ένωσης και β) η ανάγκη – έστω συμβολικής και μόνο – θεσμικής προάσπισης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της ΕΕΕ από την εκτελεστική εξουσία. Προς τούτο  θεωρήθηκε ότι η θέση του Συμβούλου Υπουργού – την οποία τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα κόσμησαν και κοσμούν με τη στελέχωση της εξαιρετικοί συνάδελφοι – συνιστά ασυμβίβαστο, καθώς τίθεται ζήτημα ηθικής τάξεως και λόγων αρχής ενόψει τυχόν αντικρουόμενων καθηκόντων.

  Αντίθετα δεν ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η εισαγωγή ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. όσων συναδέλφων:

  α) υπηρετούν σε θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης και

  β) ορίζονται ως μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

  Και τούτο διότι : 

  i] στις προβλεπόμενες από τις κείμενες σήμερα διατάξεις θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ήτοι υπό τη συλλογική διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις υπηρεσιακές μας μεταβολές, ως εκ τούτου διασφαλίζεται η εγκυρότητα των σχετικών κρίσεων. Η πράξη έχει αποδείξει ότι οι σχετικές επιλογές προσώπων από το ΑΔΣ αφορούσαν πάντα έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι έχαιραν της εκτίμησης του συνόλου του κλάδου και της αποδοχής του στην άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συνιστούν μάχιμες εισαγγελικές θέσεις αιχμής και υψηλής ευθύνης. Συνεπώς κρίθηκε ότι δεν είναι ούτε χρήσιμος για τον κλάδο και την εκπροσώπηση του, ούτε σκόπιμος ο αποκλεισμός προβεβλημένων επιστημονικά και υπηρεσιακά συναδέλφων από την ενασχόληση τους με τα κοινά της ΕΕΕ εξ αφορμής ακριβώς της επιλογής τους σε εξειδικευμένες θέσεις άσκησης καίριων εισαγγελικών καθηκόντων. ii] ως προς την «ασυμβίβαστη» ιδιότητα μεταξύ μέλους του Δ.Σ. και συνάμα νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, επισημαίνεται ότι : α) επιλέγονται συνάδελφοι που έχουν ενασχόληση ή εξοικείωση – επιστημονική, υπηρεσιακή ή πρακτική – με τα υπό θέσπιση θέματα. Συνεπώς, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή μη δεν ασκεί στην πράξη επιρροή στην ένταξη σε αυτήν. Πέραν αυτού η συμμετοχή είναι άμισθη και τιμητική β) είναι προφανώς επωφελής τόσο για την ίδια την ποινική νομοθεσία και διαδικασία και την αναβάθμιση της ποιότητας της, όσο και για την ΕΕΕ, η ουσιαστική και τιμητική συμμετοχή της στη θέσπιση των διατάξεων, καθόσον έτσι παρέχεται εγκαίρως βήμα προς έκφραση και συνεκτίμηση των απόψεων του κλάδου ως έμπειρου και πρακτικού εφαρμοστή των εκάστοτε μελετωμένων  προς ψήφιση σχεδίων νόμων. Σημειωτέον ότι η σχετική συμμετοχή μας αποτελεί ιστορικά πάγιο και διαχρονικά επίκαιρο αίτημα της Ένωσης μας γ) τέλος, η συμμετοχή συναδέλφων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές καλλιεργεί κλίμα εξωστρέφειας του κλάδου και εμπέδωσης ουσιαστικής συνεργασίας με την πολιτεία.

        Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Παρασκευάς Αδάμης

          Εισαγγελέας Εφετών                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

Ανακοίνωση 8/9/2016

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας εύχεται καλό και δημιουργικό δικαστικό έτος.

Προς ενημέρωση σας κατά την διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τους Αρχηγούς όλων των πολιτικών Κομμάτων σχετικά με την προώθηση, διευθέτηση και υποστήριξη των διαχρονικά πάγιων αιτημάτων μας για μισθολογικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και ζητήματα που σχετίζονται με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Για δε τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα που ανακύπτουν την τρέχουσα περίοδο, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, εξαιτίας της πολύπλοκης και δυσχερούς κατανόησης του υπολογισμού των συντάξεων, αναθέσαμε στο Δικηγόρο κ. Μπούρλο τη σύνταξη μιας ειδικής έκθεσης για τον τρόπο υπολογισμού και τις περιπτώσεις ανά βαθμό και χρόνο υπηρεσίας.

Τέλος σε πρώτη προτεραιότητα τίθεται η επικείμενη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, της Ποινικής Δικονομίας αλλά και του Κώδικα Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές των οποίων συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ενώσεως μας.      

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

  Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                     Παρασκευάς Αδάμης                                  Εισαγγελέας Εφετών                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Έκδοση Βιβλίου με επίκαιρο θέμα “Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ”

Download the PDF file .

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα (Σόλωνος 86) βιβλίο με επίκαιρο θέμα  “Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ” σε συνεργασία με την Ένωση μας. Παρέχεται έκπτωση στα μέλη μας 25% ήτοι από 20Ε στα 15Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Ανακοίνωση – Κατασκηνώσεις Χαλκιδική 2016

 

        Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνέχεια της 27/4/2016 ανακοίνωσής του σχετικά με την επιδότηση συμμετοχής των τέκνων συναδέλφων στην κατασκήνωση «SPORTS VILLAGE Athitaki» στο Γραμματικό Αττικής και προκειμένου να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους της Βορείου Ελλάδος, σας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με επιδότηση συμμετοχής των τέκνων συναδέλφων στην κατασκήνωση «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…» στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, τηλ. επικ. 23740 71710  – 23740 71040.

     Οι  κατασκηνωτικές περίοδοι τις οποίες θα επιλέξουν οι γονείς -συνάδελφοι με απευθείας επικοινωνία τους με τη διεύθυνση των  κατασκηνώσεων (και με την υπόμνηση ότι είναι μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος) είναι διάρκειας 11 ημερών και ειδικότερα:

Α περίοδος:19/06/2016 – 30/06/2016

Β περίοδος: 30/06/2016 – 11/07/2016

Γ περίοδος: 11/07/2016 – 22/07/2016

Δ περίοδος: 22/07/2016 – 02/08/2016

Ε περίοδος: 02/08/2016 – 13/08/2016

ΣΤ περίοδος: 13/08/2016 – 24/08/2016,

οι δε δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αυτοπροσώπως ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ 210-8254211, το αργότερο μέχρι τις 30/5/2016.

            Το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα 267,52 ευρώ ανά παιδί εκ των οποίων η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα καλύψει τα 2/3, σε περίπτωση δε που οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν  πολύ μεγάλο αριθμό  παιδιών (καθ’ υπέρβαση της εγκριθείσας δαπάνης)  θα τηρηθεί η χρονική προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στο τηλ. 210-8222548.

                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                              Ο Πρόεδρος                                           O Γεν. Γραμματέας

                  Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Παρασκευάς Αδάμης

                       Εισαγγελέας Εφετών                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών