32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:141/3-11-2016

         ΠΡΟΣ :   Τους κ. Εισαγγελείς-Μέλη της Ένωσής μας

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

———-

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ενημερώνει ότι η  32η Ετήσια  Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσής  μας θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή  27-11-2016  και  ώρα  9.30’ π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60). Το αμέσως προσεχές διάστημα θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά σχετικές  ατομικές  προσκλήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό μας.

  Η πλήρωση της θέσεως της Εισαγγελέως Αρείου Πάγου από τον κλάδο μας, η αποφορολόγηση των αποδοχών μας κατ’εφαρμογήν των αποφάσεων του Μισθοδικείου, η αύξηση των οργανικών θέσεων Εισαγγελέων αποτελούν επιστέγασμα πάγιων αιτημάτων της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και επίμονων  προσπαθειών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου που τιμήσατε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας.

  Ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα της οικονομικής ύφεσης αλλά κυρίως της κλιμακούμενης κρίσης θεσμών και αξιών, η  μαζική παρουσία των συναδέλφων στη κύρια συλλογική καταστατική δραστηριότητα της ένωσής μας θεωρείται αναγκαία προκειμένου, μέσω της ανταλλαγής απόψεων για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, να απευθυνθούμε προς την πολιτεία με θεσμικό παράστημα εκφράζοντας τη βούληση και την απαίτηση των Εισαγγελέων να υπηρετούν και οι πολίτες να απολαμβάνουν, μία Δικαιοσύνη ποιοτικότερη και αμεσότερη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της διαμονής των εκτός Αθηνών συναδέλφων.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων θα καλύψει τα έξοδα διαμονής των συναδέλφων στο ξενοδοχείο «PRESIDENT» (διανυκτέρευση της 26ης Νοεμβρίου 2016 αξίας #65 ευρώ# σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο με πρωινό) και επιπλέον θα χορηγήσει το ποσό των #50 ευρώ# μέσω εντάλματος πληρωμής, ανά συνάδελφο (κατ΄αίτηση) για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων.

[Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για τη διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στις Εισαγγελίες τους].

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Παρασκευάς Αδάμης

          Εισαγγελέας Εφετών                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

Ανακοίνωση – Αύξηση οργανικών θέσεων 14/10/2016

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 138/14-10-2016

        Αγαπητοί συνάδελφοι,

                  ———

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας γνωστοποιεί ότι με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αυξάνονται οι οργανικές θέσεις του εισαγγελικού κλάδου ως εξής : από 1/12/2016 αυξάνονται κατά δύο(2) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου, κατά τρεις (3) οι θέσεις Εισαγγελέων Εφετών, κατά δύο (2) οι θέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών, ενώ από 1/1/2017 κατά πέντε (5) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων.

H Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει κάθε προσπάθεια διασύνδεσης της επικείμενης αύξησης των οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών με την αύξηση των ορίων ηλικίας ενόψει του ότι η αύξηση των οργανικών θέσεων ήταν το πρώτο μέλημα και αποτέλεσε ουσιαστικό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτεύχθηκε, όπως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, ύστερα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

Ανακοίνωση – Ασυμβίβαστα με τη ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.

 

                           

 

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. :135/26-9-2016

                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, σχετικά με το ζήτημα των ασυμβιβάστων με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της ΕΕΕ, υπενθυμίζει ότι  σύμφωνα με το καταστατικό και την αιτιολογική έκθεση τροποποίησης αυτού, ασυμβίβαστο υφίσταται α) από την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης στο εξωτερικό, β) εξαιτίας της αποχής από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή αλλού γ) από την κατάληψη θέσης Συμβούλου Υπουργού δ)  από την ανάδειξη ή την τοποθέτηση σε υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις και ε) για όποιον λαμβάνει άδεια οποιασδήποτε μορφής [εκπαιδευτική, αναρρωτική κλπ] της οποίας  η συνεχόμενη διάρκεια υπερβαίνει τους 6 μήνες.

  Τα κριτήρια που οδήγησαν στη θέσπιση των ως άνω ασυμβιβάστων ήταν :

  α) η ανάγκη αντιμετώπισης του διοικητικού κενού που συνεπάγεται η διαρκής και μακροχρόνια φυσική απουσία, η οποία κατά λογική αναγκαιότητα αποκλείει την αποτελεσματική ενασχόληση με τα ζητήματα της Ένωσης και β) η ανάγκη – έστω συμβολικής και μόνο – θεσμικής προάσπισης της ανεξαρτησίας της λειτουργίας της ΕΕΕ από την εκτελεστική εξουσία. Προς τούτο  θεωρήθηκε ότι η θέση του Συμβούλου Υπουργού – την οποία τόσο κατά το παρελθόν όσο και σήμερα κόσμησαν και κοσμούν με τη στελέχωση της εξαιρετικοί συνάδελφοι – συνιστά ασυμβίβαστο, καθώς τίθεται ζήτημα ηθικής τάξεως και λόγων αρχής ενόψει τυχόν αντικρουόμενων καθηκόντων.

  Αντίθετα δεν ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η εισαγωγή ασυμβίβαστου με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. όσων συναδέλφων:

  α) υπηρετούν σε θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης και

  β) ορίζονται ως μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

  Και τούτο διότι : 

  i] στις προβλεπόμενες από τις κείμενες σήμερα διατάξεις θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ήτοι υπό τη συλλογική διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις υπηρεσιακές μας μεταβολές, ως εκ τούτου διασφαλίζεται η εγκυρότητα των σχετικών κρίσεων. Η πράξη έχει αποδείξει ότι οι σχετικές επιλογές προσώπων από το ΑΔΣ αφορούσαν πάντα έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι έχαιραν της εκτίμησης του συνόλου του κλάδου και της αποδοχής του στην άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους. Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες συνιστούν μάχιμες εισαγγελικές θέσεις αιχμής και υψηλής ευθύνης. Συνεπώς κρίθηκε ότι δεν είναι ούτε χρήσιμος για τον κλάδο και την εκπροσώπηση του, ούτε σκόπιμος ο αποκλεισμός προβεβλημένων επιστημονικά και υπηρεσιακά συναδέλφων από την ενασχόληση τους με τα κοινά της ΕΕΕ εξ αφορμής ακριβώς της επιλογής τους σε εξειδικευμένες θέσεις άσκησης καίριων εισαγγελικών καθηκόντων. ii] ως προς την «ασυμβίβαστη» ιδιότητα μεταξύ μέλους του Δ.Σ. και συνάμα νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, επισημαίνεται ότι : α) επιλέγονται συνάδελφοι που έχουν ενασχόληση ή εξοικείωση – επιστημονική, υπηρεσιακή ή πρακτική – με τα υπό θέσπιση θέματα. Συνεπώς, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή μη δεν ασκεί στην πράξη επιρροή στην ένταξη σε αυτήν. Πέραν αυτού η συμμετοχή είναι άμισθη και τιμητική β) είναι προφανώς επωφελής τόσο για την ίδια την ποινική νομοθεσία και διαδικασία και την αναβάθμιση της ποιότητας της, όσο και για την ΕΕΕ, η ουσιαστική και τιμητική συμμετοχή της στη θέσπιση των διατάξεων, καθόσον έτσι παρέχεται εγκαίρως βήμα προς έκφραση και συνεκτίμηση των απόψεων του κλάδου ως έμπειρου και πρακτικού εφαρμοστή των εκάστοτε μελετωμένων  προς ψήφιση σχεδίων νόμων. Σημειωτέον ότι η σχετική συμμετοχή μας αποτελεί ιστορικά πάγιο και διαχρονικά επίκαιρο αίτημα της Ένωσης μας γ) τέλος, η συμμετοχή συναδέλφων σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές καλλιεργεί κλίμα εξωστρέφειας του κλάδου και εμπέδωσης ουσιαστικής συνεργασίας με την πολιτεία.

        Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

       Δημήτριος Ασπρογέρακας                             Παρασκευάς Αδάμης

          Εισαγγελέας Εφετών                                Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

Ανακοίνωση 8/9/2016

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Αγαπητοί συνάδελφοι,

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας εύχεται καλό και δημιουργικό δικαστικό έτος.

Προς ενημέρωση σας κατά την διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τους Αρχηγούς όλων των πολιτικών Κομμάτων σχετικά με την προώθηση, διευθέτηση και υποστήριξη των διαχρονικά πάγιων αιτημάτων μας για μισθολογικά, ασφαλιστικά, φορολογικά και ζητήματα που σχετίζονται με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Για δε τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα που ανακύπτουν την τρέχουσα περίοδο, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, εξαιτίας της πολύπλοκης και δυσχερούς κατανόησης του υπολογισμού των συντάξεων, αναθέσαμε στο Δικηγόρο κ. Μπούρλο τη σύνταξη μιας ειδικής έκθεσης για τον τρόπο υπολογισμού και τις περιπτώσεις ανά βαθμό και χρόνο υπηρεσίας.

Τέλος σε πρώτη προτεραιότητα τίθεται η επικείμενη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, της Ποινικής Δικονομίας αλλά και του Κώδικα Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές των οποίων συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ενώσεως μας.      

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

  Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                     Παρασκευάς Αδάμης                                  Εισαγγελέας Εφετών                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Έκδοση Βιβλίου με επίκαιρο θέμα “Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ”

Download the PDF file .

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα (Σόλωνος 86) βιβλίο με επίκαιρο θέμα  “Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ” σε συνεργασία με την Ένωση μας. Παρέχεται έκπτωση στα μέλη μας 25% ήτοι από 20Ε στα 15Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

Ανακοίνωση – Κατασκηνώσεις Χαλκιδική 2016

 

        Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνέχεια της 27/4/2016 ανακοίνωσής του σχετικά με την επιδότηση συμμετοχής των τέκνων συναδέλφων στην κατασκήνωση «SPORTS VILLAGE Athitaki» στο Γραμματικό Αττικής και προκειμένου να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους της Βορείου Ελλάδος, σας ενημερώνει για την έναρξη συνεργασίας με επιδότηση συμμετοχής των τέκνων συναδέλφων στην κατασκήνωση «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ…» στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, τηλ. επικ. 23740 71710  – 23740 71040.

     Οι  κατασκηνωτικές περίοδοι τις οποίες θα επιλέξουν οι γονείς -συνάδελφοι με απευθείας επικοινωνία τους με τη διεύθυνση των  κατασκηνώσεων (και με την υπόμνηση ότι είναι μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος) είναι διάρκειας 11 ημερών και ειδικότερα:

Α περίοδος:19/06/2016 – 30/06/2016

Β περίοδος: 30/06/2016 – 11/07/2016

Γ περίοδος: 11/07/2016 – 22/07/2016

Δ περίοδος: 22/07/2016 – 02/08/2016

Ε περίοδος: 02/08/2016 – 13/08/2016

ΣΤ περίοδος: 13/08/2016 – 24/08/2016,

οι δε δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αυτοπροσώπως ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ 210-8254211, το αργότερο μέχρι τις 30/5/2016.

            Το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα 267,52 ευρώ ανά παιδί εκ των οποίων η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα καλύψει τα 2/3, σε περίπτωση δε που οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν  πολύ μεγάλο αριθμό  παιδιών (καθ’ υπέρβαση της εγκριθείσας δαπάνης)  θα τηρηθεί η χρονική προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στο τηλ. 210-8222548.

                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

                              Ο Πρόεδρος                                           O Γεν. Γραμματέας

                  Δημήτριος Ασπρογέρακας                           Παρασκευάς Αδάμης

                       Εισαγγελέας Εφετών                             Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

 

Ανακοίνωση – «Εισαγγελικός Λόγος»

 

   Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

    ———

Ενόψει της επικείμενης έκδοσης του φύλλου του μηνός Ιουνίου 2016 της εφημερίδας «ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν, να αποστείλουν το αργότερο μέχρι 18/5/2016 σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος eisag@otenet.gr  κείμενα προς δημοσίευση (άρθρα, επιστημονικές μελέτες, σχολιασμό  νομολογίας) με την παράκληση να μην είμαι ιδιαίτερα εκτενή.

                   


   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

       

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

 

Ανακοίνωση – Κατασκηνώσεις 2016

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε να επιδοτήσει τη συμμετοχή των  παιδιών  συναδέλφων ηλικίας 6-15 ετών  στην κατασκήνωση «SPORTS VILLAGE Athitaki», στο Γραμματικό Αττικής, τηλ. επικ. 210.3619408 – 210.3635710 – 210.3611492.

Οι  κατασκηνωτικές περίοδοι τις οποίες θα επιλέξουν οι γονείς -συνάδελφοι με απευθείας και άμεση (λόγω περιορισμένων θέσεων ειδικά για τις πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους) επικοινωνία τους με τη διεύθυνση των  κατασκηνώσεων είναι διάρκειας 11 ημερών και ειδικότερα:
Α περίοδος: 17/06/2016-28/06/2016 και 28/06/2016-09/07/2016,
Β περίοδος: 10/07/2016-21/07/2016 και 21/07/2016-01/08/2016,
Γ περίοδος: 02/08/2016-13/08/2016 και 13/08/2016-24/08/2016,

οι δε δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αυτοπροσώπως ή με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή φαξ 210-8254211, το αργότερο μέχρι τις 30/5/2016.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε κατασκηνωτική περίοδο ανέρχεται στα 330 ευρώ ανά παιδί εκ των οποίων η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα καλύψει το χρηματικό  ποσό των 200 ευρώ (ανά παιδί), σε περίπτωση δε που οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν  πολύ μεγάλο αριθμό  παιδιών (καθ’ υπέρβαση της εγκριθείσας δαπάνης)  θα τηρηθεί η χρονική προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τα γραφεία της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στο τηλ. 210-8222548.

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

             Ο Πρόεδρος                                         O Γεν. Γραμματέας

 

   Δημήτριος Ασπρογέρακας                          Παρασκευάς Αδάμης

       Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση Δικαστικών Ενώσεων

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                          

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συμμετείχαν σε συνάντηση των εκπροσώπων όλων των Δικαστικών Ενώσεων που έλαβε χώρα στις 31/3/2016 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά από διαλογική συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δη

  • ζητήματα φορολογίας εισοδήματος
  • μισθολογικά θέματα
  • διεκδίκηση αναδρομικών

αποφασίστηκε οι εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων να συναντηθούν με τον κ. Πρωθυπουργό, για να συζητήσουν τα ανωτέρω θέματα.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει το σύνολο της δαπάνης για το ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου Εισαγγελέως Εφετών και τέως Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος  Σωτηρίου – Γεωργίου Μπάγια που τελέσθηκε στις 3/4/2016 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Κάντζα της Παλλήνης.

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

             Ο Πρόεδρος                        O Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

      

   Δημήτριος Ασπρογέρακας               Ιωάννης Παναγόπουλος

       Εισαγγελέας Εφετών                  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών   

Εθιμοτυπικές Συναντήσεις

 

Αριθμ. Πρωτ.: 99/23-3-2016

Κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

——-

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, συναντήθηκε εθιμοτυπικά την 23-3-2016 με την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κα  Εισαγγελέα του Αρείου,  με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να λάβει χώρα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων που αφορούν την απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης και τον  Εισαγγελικό Κλάδο γενικότερα.

α) Η κα Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η κα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου  υποστηρίζουν πλήρως τα θεσμικά αιτήματά μας και υποσχέθηκαν  την αμέριστη συμπαράστασή τους.

β) Από πλευράς των κ.κ. Υπουργού Δικαιοσύνης και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών και Εισαγγελέων Πρωτοδικών και την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για την βελτίωση των συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης, όπως η αποποινικοποίηση αδικημάτων ήσσονος σημασίας και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής. Εξέφρασαν δε τη βούληση για συνεργασία με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε θέματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κατά την οποία τα παριστάμενα μέλη αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στα απελθόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να τα προσκαλέσουν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Ένωσης για να συμβάλλουν με την εμπειρία τους στην ευόδωση των σκοπών της.

 

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

 

 

                      Ο Πρόεδρος                                       O Γεν. Γραμματέας

 

           Δημήτριος Ασπρογέρακας                     Παρασκευάς Αδάμης

               Εισαγγελέας Εφετών                        Εισαγγελέας Πρωτοδικών