Ανακοίνωση Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα, 09/06/2008

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων – Δ.Ε.Ε. (International Association of Procecutors – I.A.P.) κ. Φρανσουά Φαλλέτι, με επιστολή του ( υπό ημερομηνία 3-6-2008 ) τοποθετείται – και εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Ε. – στο θέμα της πειθαρχικής δίωξης του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Σωτηρίου Μπάγια.

Ειδικότερα με την επιστολή αυτή:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Δεκεμβρίου 1948 του Ο.Η.Ε. (άρθρο 19): «Καθένας έχει το δικαίωμα ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να υποστηρίζει κανείς τις απόψεις του, χωρίς παρεμβάσεις και να προσλαμβάνει και να διαδίδει ιδέες και πληροφορίες δια των Μ.Μ.Ε. χωρίς συνοριακούς περιορισμούς». Αυτή η παγκόσμια αρχή (όπως τονίζεται στην επιστολή) αποτελεί ένα από τους πλέον σημαντικούς σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης Εισαγγελέων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/19 του Συμβουλίου της Ευρώπης (του οποίου η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος, όπως επισημαίνεται στην επιστολή): «Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι Εισαγγελείς έχουν ουσιαστικό δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, ιδεών, συνδικαλισμού και συνάθροισης. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες συζητήσεις αναφορικά με την νομοθεσία, τη διοίκηση της δικαιοσύνης και την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ενώσεις, χωρίς να υφίστανται λειτουργικές βλάβες λόγω της νόμιμης δραστηριότητάς τους ή της συμμετοχής τους σε νόμιμη ένωση».

Τονίζεται ότι η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων υποστηρίζει σταθερά κάθε μέλος της, του οποίου τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες φαίνεται ότι απειλούνται.

Ζητείται όπως οι απόψεις και αρχές, που περιλαμβάνονται στην επιστολή, να μεταφερθούν – με κάθε σεβασμό – στα μέλη του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την πειθαρχική αγωγή σε βάρος του (Προέδρου της Ε.Ε.Ε.) Σωτηρίου Μπάγια.
Από το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Προς Όλους τους Εισαγγελείς-Μέλη της Ενώσεώς μας

Αθήνα, 13/05/2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε δημοσιεύτηκε ο ν.3660/08 (ΦΕΚ 78 Α΄/7-5-2008) που ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά ζητήματα των δικαστικών λειτουργών που αποχωρούν από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3630/08.

Κατά συνέπεια η αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών (άρθρο 1 παρ.2 ν.3630/08) για την υποβολή αιτήσεων εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία λήγει στις 7-7-2008.

Ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου υπάρχει στα γραφεία της Ενώσεώς μας απ’ όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στο γραφείο της Ενώσεως.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Προς Τους κ.κ. Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς

Αθήνα, 15/04/2008

Η Ένωσή μας, εν όψει των Αγίων ημερών του Πάσχα, θα πραγματοποιήσει συμβολικού χαρακτήρα επίσκεψη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (EKNA) τη Μεγάλη Τρίτη 22-4-2008.

Η αναχώρηση θα γίνει το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (ώρα 10.00) και η επιστροφή τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, αφού μεσολαβήσει γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη, παρακαλούνται να το δηλώσουν στο γραφείο της Ένωσης το ταχύτερο δυνατό.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα, 11/04/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του Προέδρου της, εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή του τόσο στο πρόσωπό του, όσο και στην προσπάθεια του ιδίου για την αναβάθμιση του θεσμού της δικαιοσύνης.

Διακηρύσσει ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής [όπως ακριβώς έπραξε ο διωκόμενος Πρόεδρός μας], αποτελούν την πλέον ουσιαστική υλοποίηση της ανεξαρτησίας τους, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τα διεθνή κείμενα.

Διαβεβαιώνει τους συναδέλφους, ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την κατοχύρωση του δικαιώματός τους στην άσκηση κριτικής που αφορά γενικότερα προβλήματα της δικαιοσύνης.

Τέλος, δηλώνει ότι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, όπως και όλες οι Δικαστικές Ενώσεις, έχουν κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο και συνιστούν οργανικό στοιχείο της δικαστικής ανεξαρτησίας. Όλες δε οι προσπάθειές τους κατατείνουν στην ενίσχυση και τόνωση του κύρους της Δικαιοσύνης και των θεσμικών οργάνων της.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα, 02/04/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή τη διεξαγωγή πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του Προέδρου της Ενώσεως, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

H ελευθερία του λόγου και η άσκηση κριτικής αποτελούν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, συνταγματικά κατοχυρωμένα και άρρηκτα συνδεδεμένα με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Εμμένουμε στις από 15-6-2006 και 26-3-2008 αποφάσεις – ανακοινώσεις μας ότι κατά καιρούς και σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου έχουν προκαλέσει απορίες και προβληματισμούς στους δικαστικούς λειτουργούς, με συνέπεια τη δημιουργία αισθημάτων πικρίας και απογοήτευσης.
Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια την προσπάθεια για ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Δικαστικής Εξουσίας, με την θέσπιση και εφαρμογή ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών, όπως άλλωστε επιτάσσει το καταστατικό μας.
Δηλώνουμε, τέλος, συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι στον Πρόεδρο της Ενώσεως στην προσπάθεια για αναβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση – Δήλωση Προέδρου Ε.Ε.Ε.

Αθήνα, 01/04/2008

Κλήθηκα σήμερα να δώσω εξηγήσεις στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κονταξή που ενεργεί προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση σε βάρος μου, κατόπιν εντολής του κ. Σανιδά.

Αιτία είναι το γεγονός ότι πριν από δύο εβδομάδες, με συνέντευξη μου σε δημοσιογράφο, εξέθεσα τις απόψεις μου για θέματα λειτουργίας της δικαιοσύνης και άσκησα κριτική.

Λυπάμαι… Λυπάμαι βαθύτατα για την ενέργεια αυτή του κ. Σανιδά, διότι η ελευθερία του λόγου και η άσκηση κριτικής αποτελούν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα – συνταγματικά κατοχυρωμένα.

Επισημαίνω ακόμη ότι σύμφωνα με τον οργανισμό των δικαστηρίων (άρθρο 91 παρ. 5) η δημόσια έκφραση γνώμης και κριτικής από δικαστικούς λειτουργούς, όταν μάλιστα γίνεται στο πλαίσιο συνδικαλιστικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να αποτελέσει πειθαρχικό παράπτωμα.

Ασφαλώς δεν διεκδικώ το αλάθητο της κριτικής μου. Διεκδικώ όμως το δικαίωμά μου να μπορώ να ασκώ κριτική. Και θα επιμείνω στο δικαίωμά μου αυτό.

Θα πρέπει όλοι (περιλαμβανομένου και του κ. Σανιδά) να γνωρίζουν ότι ουδείς είναι υπεράνω κριτικής.

Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μου ότι θα συνεχίσω… Θα συνεχίσω να ομιλώ, ν’ ασκώ κριτική για τα κακώς κείμενα στο χώρο της δικαιοσύνης και να υπερασπίζομαι τα δίκαια αιτήματα των δικαστικών λειτουργών της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Αιτήματα Δ.Σ. Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα, 26/03/2008

Το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος – με αφορμή αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που διαχρονικά, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν δημιουργήσει κατά καιρούς απορίες και προβληματισμούς σχετικά με μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση Εισαγγελέων και Δικαστών – ανακοινώνει τα ακόλουθα αιτήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα:

Να καθιερωθούν με νόμο μόνιμα, αξιοκρατικά και ασφαλή κριτήρια για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές (προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις) δικαστικών λειτουργών.
Να προβλεφθεί νομοθετικά ειδική και ουσιαστική αιτιολογία όλων των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που αφορούν σε μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών.
Να καθιερωθεί ως πρωταρχικό κριτήριο για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή η σειρά επετηρίδας των δικαστικών λειτουργών. Σε περίπτωση δε που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι παράκαμψης της επετηρίδας, οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά και να αιτιολογούνται ειδικά.
Να προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα προσφυγής των δικαστικών λειτουργών στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για κάθε απόρριψη (ρητή ή σιωπηρή) αιτήματός τους που αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά – για τα οποία καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία – θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια της λειτουργίας του Α. Δ. Σ. και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία κλίματος ηρεμίας και ασφάλειας στις τάξεις των δικαστικών λειτουργών, με ευεργετικά αποτελέσματα στην συνολική λειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης.
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Συγκρότηση νέου Δ.Σ.

Αθήνα, 05/03/2008

Κατά την χθεσινή (4-3-2008) πρώτη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος εξέλεξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτήριος Μπάγιας Αντεισαγγελέας Εφετών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Μπρακουμάτσος Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΑΜΙΑΣ: Ευσταθία Καπαγιάννη Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΗ: Αναστάσιος Κανελλόπουλος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Νικόλαος Καλλίδης Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Βασίλειος Τσιαρδάκας Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Κωνσταντίνος Σοφουλάκης Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αθηνά Θεοδωροπούλου Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Μετά την συγκρότησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα την δράση του στα ακόλουθα θέματα:

Πλήρης αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας και ηρεμίας στις τάξεις των Εισαγγελέων ως πρωταρχικό στοιχείο για την νηφάλια και συνειδησιακά ανεξάρτητη λειτουργία τους.
Ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών καθημερινής λειτουργίας των Εισαγγελέων, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους με άνεση και αξιοπρέπεια.
Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας σε όλες τις Εισαγγελίες της χώρας.
Καθιέρωση νομικού ασυμβίβαστου ώστε τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Δικαστικών Ενώσεων να μην αναλαμβάνουν θέσεις επιθεωρητών και μελών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου καθώς και μελών των πειθαρχικών συμβουλίων.
Την άρση των περιορισμών στην λειτουργία του θεσμού της αυτοδιοίκησης των εισαγγελιών και δικαστηρίων, που προσβάλουν την αυτοτέλεια της δικαιοσύνης και τελούν σε πλήρη αναντιστοιχία με τις επιταγές του Συντάγματος.
Ευρεία και μόνιμη αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων.
Αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων.
Θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή και τις πρόσφατες αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων σε όλους τους βαθμούς.
Άμεση εφαρμογή του θεσμού της εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία και αναγνώριση ως συντάξιμων όλων των ετών δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών
Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

O Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Σ. Παναγιωτόπουλος
Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση προς τους Εισαγγελείς Μέλη της Ενώσεως

Προς Όλους τους Εισαγγελείς, Μέλη της Ενώσεώς μας

Αθήνα, 15/01/2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με τις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υποψηφίων μετά την ανακήρυξή τους από το Δ.Σ. της Ενώσεως :

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΛΑΤΑΛΗ Μαγδαληνή ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΖΑΧΑΡΗΣ Ευάγγελος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΔΗΣ Νικόλαος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ευσταθία ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΛΙΑΜΠΑ Κυριακή ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ Χαράλαμπος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Νικόλαος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΠΑΓΙΑΣ Σωτήριος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΜΠΟΤΣΑ Θεοδώρα ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ Παναγιώτης ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ρούσσος- Εμμανουήλ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΤΙΝΤΙΚΑΚΗ Μαρία ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ Βασίλειος ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΟΥΒΑΣ Γεώργιος ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008 για τις εκτός Αττικής Εισαγγελίες και την Κυριακή 2 Μαρτίου 2008 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά. Το σχετικό εκλογικό υλικό στις εκτός Αττικής Εισαγγελίες θα αποσταλεί έγκαιρα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του καταστατικού μας « Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία. Από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα έξι (6) προέρχονται από Εισαγγελικούς Λειτουργούς του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, από αυτούς δε, δύο τουλάχιστον είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, τα υπόλοιπα δε τρία (3) μέλη προέρχονται από Εισαγγελικούς Λειτουργούς του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ή του Αρείου Πάγου, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τον ανώτατο βαθμό, δηλαδή Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Εφετών ».

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 4 και 19 παρ.2 του καταστατικού, κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει στο ψηφοδέλτιο μέχρι και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης για τα υποψήφία μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ για τα υποψήφια μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μέχρι και δύο (2) σταυρούς.

Οι κ. Προϊστάμενοι των Εισαγγελιών παρακαλούνται για την διανομή της παρούσας σε όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Εισαγγελίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Μπάγιας

Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας

Ευσταθία Καπαγιάννη

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Ανακοίνωση Ένωσης Εισαγγελέων

Αθήνα, 10/01/2008

Αναφορικά με τα δημόσια σχόλια, τις κρίσεις και τις επικρίσεις που διατυπώνονται καθημερινά σχετικά με τους χειρισμούς και τα πρόσωπα δικαστικών λειτουργών – και μάλιστα εισαγγελέων – επί συγκεκριμένης υποθέσεως ( «υπόθεση Ζαχόπουλου» ), το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στη συγκεκριμένη υπόθεση οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με αυτήν, καλούνται να δικαιοδοτήσουν υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης έξωθεν προερχόμενες. Συνθήκες που πλήττουν τη νηφαλιότητα ως αναγκαία προϋπόθεση ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.
Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κατάσταση αυτή.

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί ν’ αποφαίνεται υπό πίεση. Δεν μπορεί ν’ αποφασίζει εν βρασμώ!

Η κριτική των δικαιοδοτικών μας ενεργειών είναι αποδεκτή και αναγκαία στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Υπό τρείς – όμως – βασικές προϋποθέσεις : Να είναι καλόπιστη, να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και ν’ ασκείται στα πλαίσια της ευπρέπειας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν πολλές φορές στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για παράδειγμα ο προερχόμενος από Βουλευτή χαρακτηρισμός Εισαγγελέα ως υπηρέτη της Κυβέρνησης ασφαλώς εκφεύγει των ορίων της καλοπιστίας και της ευπρέπειας. Γι’ αυτό και είναι απαράδεκτος.
Διερωτόμαστε τί θα γινόταν εάν συνέβαινε το αντίστροφο : Εάν, δηλαδή, κάποιος εισαγγελέας χαρακτήριζε δημόσια έναν βουλευτή ως υπηρέτη σκοτεινών συμφερόντων.

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί ν’ αποτελεί «άλλοθι» ενόψει πολιτικών αντιπαραθέσεων.
Δεν μπορεί ν’ αποτελεί πεδίο επίλυσης πολιτικών διαφορών.

Όταν μάλιστα, η Βουλή διαθέτει τους δικούς της αυτοτελείς συνταγματικά κατοχυρωμένους μηχανισμούς πολιτικού ελέγχου, αλλά ακόμη και ανάκρισης για κάθε υπόθεση που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα.

Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Σωτήριος Μπάγιας
Αντεισαγγελέας Εφετών

Η Γεν. Γραμματέας
Ευσταθία Καπαγιάννη
Εισαγγελέας Πρωτοδικών