ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αριθμ. Πρωτ. :40-20/10/2017

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  κατά της νέας Κ.Υ.Α. που εξεδόθη για το πόθεν έσχες, έχει ήδη κατατεθεί αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής  και εξεδόθη σήμερα προσωρινή διαταγή  του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως αναστολής. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας  των συναδέλφων  για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

          Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ,ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

                                                                                            

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Με την απόφαση 2649/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως που είχαν ασκήσει όλες οι δικαστικές ενώσεις και ακυρώθηκε στο σύνολό της η 1846οικ./13.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (B’ 3300). Κατόπιν αυτού και βάσει των λόγων ακυρώσεως που έγιναν δεκτοί και αφορούσαν την αντίθεση προς το Σύνταγμα των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων ετών 2016 και 2017 (χρήσεις 2015 και 2016) δεν είναι πλέον δυνατό να υποβληθούν με τη διαδικασία και ενώπιον της αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη επί του θέματος οι ενώσεις θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη τους.  

                                                                                                   Αθήνα, 19/10/2017

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

 Χριστόφορος Σεβαστίδης,  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών

             Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

       Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Ενημέρωση για τη δήλωση πόθεν έσχες

Ενημέρωση για τη δήλωση πόθεν έσχες

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

Σας ενημερώνουμε ότι επί της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ της  υπ’ αριθ. 1846 οικ. /13-10-2016 κοινής απόφασης  των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3300/13-10-2016)  –  για τη δήλωση πόθεν   έσχες – δεν έχει εκδοθεί ακόμη  απόφαση.

Κατόπιν τούτου  κατατέθηκε  νέα αίτηση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς  (που υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση έως την 21-10-2017)  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή διαταγή αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης  μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης επί της αιτήσεως αναστολής.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

          Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———                           

Κατά τη συνεδρίαση της 30-9-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και μετά την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα κ. Παρασκευά Αδάμη από το Διοικητικό Συμβούλιο,  την θέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέλαβε ο κ. Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που  διαμορφώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση είναι ως εξής :

Πρόεδρος: Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφετών,

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μητρουλιάς, Αντεισαγγελέας Εφετών,

Γενική Γραμματέας: Αρετή Σκαφίδα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Ταμίας: Σωτήριος Μπουγιούκος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Χριστιάνα Φραγκιά, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,

Μέλη: Νικόλαος Καλλίδης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,  Σπυριδούλα Σταυράτη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ροζαλία Λάλλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων  εύχεται στους κ.κ. συναδέλφους καλή και δημιουργική δικαστική χρονιά.  

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

      

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                              Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                            Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

Ομαδική Ασφάλιση των μελών της ΕΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

  Κατόπιν επικοινωνίας μας με την ασφαλιστική εταιρία INTERAMERICAN  για την ανανέωση Ομαδικής Ασφάλισης της Ένωσης,  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση  για τα μέλη της Ένωσής μας στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της ασφαλιστικής εταιρίας επί της Λ Συγγρού 124 -126, την Τετάρτη  4/10/2017, ώρα  18:00,    με σκοπό  την ενημέρωση  σχετικά με το πρόγραμμα  της ασφάλισης,  που απευθύνεται  τόσο στα  ήδη ασφαλισμένα άτομα  αλλά και  στα μέλη σας τα οποία ενδιαφέρονται να ενταχθούν  στη ομαδική ασφάλιση.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τη σχετική πρόσκληση και το  νέο ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλισης.

 

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

            Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

    

  Δημήτριος Ασπρογέρακας                                   Αρετή Σκαφίδα

      Εισαγγελέας Εφετών                              Εισαγγελέας Πρωτοδικών    

 

 

 

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Αγαπητοί συνάδελφοι,

———

   Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 166/19-12-2016 ανακοίνωσής μας σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η με αριθμ. 373/2016 Απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία δέχθηκε την αίτησή μας περί  αναστολής υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ακύρωσης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που μας υποχρέωνε προς τούτο.

   Επειδή, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, δεν υποχρεούμαστε εισέτι στην  υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

   Ακολουθεί νεώτερη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Συγχαρητήριο Μήνυμα

Συγχαρητήριο Μήνυμα

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συγχαίρει τους προαχθέντες συναδέλφους και εύχεται καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                  O Γεν. Γραμματέας

 

 Δημήτριος Ασπρογέρακας                                 Παρασκευάς Αδάμης
          Εισαγγελέας Εφετών                                    Εισαγγελέας Πρωτοδικών

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος προσκλήθηκαν και παραστάθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Πολυνομοσχέδιο. Σας ανακοινώνουμε τις θέσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ενώσεως στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την 16/5/2017.

Από τη διάταξη του άρθρου 63 παράγραφος 4 έχουμε τη γνώμη και ζητάμε τη διαγραφή του πρώτου εδαφίου της β΄ περιπτώσεως που απαγορεύει στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τους λοιπούς Εισαγγελείς να παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης και να διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές και αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων.

Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη με τις διατάξεις των άρθρων 31,33 και 34 του Κ.Ποιν.Δ. οι οποίες προβλέπουν τη διενέργεια προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης από τους ειδικούς και τους γενικούς προανακριτικούς υπαλλήλους πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέως.

Στην ίδια διάταξη προβλέπεται η εξάρτηση της εκδόσεως εισαγγελικής παραγγελίας από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Η εξάρτηση αυτή συνιστά αντιδικονομική διαδικαστική πράξη και εξ αυτού του λόγου ανεπίτρεπτη δέσμευση του Εισαγγελικού Λειτουργού και αδιανόητο περιορισμό της εκ του Συντάγματος και του Νόμου αρμοδιότητος του.

Η διάταξη του άρθρου 64 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές» πρέπει να διαγραφεί ενόψει του γεγονότος ότι αναγνωρίζει στην Α.Α.Δ.Ε. τη δυνατότητα να κρίνει αν είναι σκόπιμο να θέσει στο σύστημα ανάλυσης κινδύνου την εισαγγελική γνωστοποίηση και έτσι να καθιστά αυτήν άνευ αντικειμένου.

Η διευκρίνιση ότι «η γνωστοποίηση δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας» είναι περιττή και η προσθήκη της φράσεως «ούτε δεσμεύει την Α.Α.Δ.Ε. για τη διενέργεια ελέγχου» ενέχει για τη εισαγγελική αρχή ένα διακριτό παραγκωνισμό αφού η γνωστοποίηση γίνεται ύστερα από πιθανολόγηση παραβάσεως της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και βασίζεται σε έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Εισαγγελεύς.

Με τον τρόπο αυτό η Α.Α.Δ.Ε. αποκτά τη αρμοδιότητα να αξιολογεί και να κρίνει τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Εισαγγελέας.

Είναι, επίσης αντιφατική και ανακόλουθη η απαγόρευση γνωστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι η έρευνα για την τέλεση ποινικού αδικήματος δυσχεραίνεται ουσιωδώς διότι οι έρευνες αυτές, κατά τις διατάξεις του Κ.Ποιν.Δ., διεξάγονται υπό την διεύθυνση και τον έλεγχο του Εισαγγελέως.

Για την Ε.Ε.Ε. η διάταξη αυτή του άρθρου 64 ουδεμία υπηρετεί αποτελεσματικότητα της Α.Α.Δ.Ε.  στον τομέα της έρευνας τελέσεως αξιοποίνων πράξεων αντιθέτως δημιουργεί ρωγμές στη λειτουργική ανεξαρτησία της Εισαγγελικής αρχής.

Ως προς τη διάταξη του άρθρου 65 η Ε.Ε.Ε. έχει εκφράσει την  έντονη αντίθεσή της με το σκεπτικό ότι η εξάρτηση της ποινικής δίωξης εκ της υποβολής «αιτήσεως αρχής» και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν προσήκει σε εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες η δίωξη άπτεται, οπωσδήποτε, του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Η διάταξη αυτή καταλύει ευθέως την εισαγγελική ανεξαρτησία και συνιστά λανθάνουσα υπονόμευση του εισαγγελικού έργου.

Η σύσταση Επιτροπής, στη συνέχεια της διατάξεως μας βρίσκει, εν μέρει, σύμφωνους.

Ωστόσο δεν διευκρινίζεται ποια είναι η φύση του αιτήματος προς τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη σύνταξη ειδικής και εμπεριστατωμένης γνώμης όταν αυτό υποβάλλεται από Επιτροπή αποτελούμενη από ανώτατο δικαστικό και ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς γεγονός που καθιστά την Επιτροπή ανενεργή αφού modus operandi της λειτουργίας της καθιστά η υποβολή αιτήματος.

Αν όμως, παρά ταύτα, αποφασίσετε τη σύσταση της Επιτροπής, πρέπει η ιδιότητα του μέλους να συμβαδίζει με την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των συμμετεχόντων σε αυτήν, υπηρεσιακή κατάσταση που επιβάλλει την αύξηση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και μάλιστα με παρόν Σχέδιο Νόμου κατά δυο(2).

Διότι παράλληλη άσκηση των καθηκόντων Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου ως μέλους της Επιτροπής και των κυρίων δικαστικών καθηκόντων είναι εκτέλεση υπηρεσίας που υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης φύσης ενόψει του ότι η σύνταξη ενός ειδικά εμπεριστατωμένου και αιτιολογημένου πορίσματος απαιτεί κόπο και χρόνο που δεν απομένει όταν ασκούνται και τα κύρια δικαστικά καθήκοντα.

Τέλος σχετικά με το άρθρο 71 που προβλέπει τη κατάργηση του Ζ΄ Ψηφίσματος  από 1/1/2017 ζητάμε την εφαρμογή της διατάξεως αυτής από 1/6/2017.