Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου

Κύριες και Κύριοι συνάδελφοι,

Την 20-12-2017 εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Διευκρινιστική Εγκύκλιος σε σχέση με την ΠΟΛ 1172/2017 που αφορά φορολογικά ζητήματα, την οποία σας επισυνάπτουμε προς πληροφόρησή σας.

Download the PDF file .