• ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28-2-2016,  συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Δημήτριος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ, Εισαγγελέας Εφετών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Δημήτριος ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ, Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αρετή Σκαφίδα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Χριστιάνα ΦΡΑΓΚΙΑ, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΤΑΜΙΑΣ:Σωτήριος Μπουγιούκος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Νικόλαος ΚΑΛΛΙΔΗΣ, Αντεισαγγελέας Εφετών
ΜΕΛΟΣ:Γεώργιος Δούβας, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Σπυριδούλα Σταυράτη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
ΜΕΛΟΣ:Ροζαλία Λάλλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών
2014-2015 Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος -- Designed and Developed by