Ανακοίνωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

         Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ μας, θα διεξαχθούν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.

         Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο πενήντα ευρώ (50) που θα πρέπει να κατατεθεί  –  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του καταστατικού – μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη. Η δήλωση υποψηφιότητας μπορεί και να αποσταλεί και με FAX στο 210 8254211.

                          Για το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.

      Ο Πρόεδρος  κ.α.α.

       Ο Αντιπρόεδρος

 Παναγιώτης Μπρακουμάτσος

    Αντεισαγγελέας Εφετών

    Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

    Αντεισαγγελέας Εφετών